Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din gruppwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Du är inte inloggad. Logga in med ditt KTH-konto för att delta i diskussionen.

Nedan är de senaste inläggen, kommentarerna, redigeringarna osv. De med senaste aktivitet kommer först.

Maj 2016
Administratör Stefan Sundkvist skapade händelsen 9 maj 2016
Administratör Stefan Sundkvist redigerade 9 maj 2016

Avklarat KOPPS-680 Kontrollera format på EMIL-filer

SCHEMA-154 Schibbproblem med IE för TimeEdit

SCHEMA-159 Anpassa timetable-api:t till E-lärandets nya krav på programinformation

MSS-323 Medelbetyg - ange datum för presterade poäng under en period

SCHEMA-149 Medelbetyg - ange datum för presterade poäng under en period

SCHEMA-161 Driftsättning av Timetable API

Pågående SCHEMA-164 MSA-tjänsten Tenta-admin ska hämta data från TE

ISP-9 Överföring av data från ladok(test) till UG(ref)

MSS-311 Medelbetyg - Gränssnitt för administratör

MSS-315 Utred vad problemet för mejlutskick till Ladokanvändare från T23 är (om det är problem)

KOPPS-661 Merga featurebrancen för nya kurser.

SCHEMA-160 Lägga till program på kurstillfällen

OEj påbörjat NYA-2 Skriva om koden för kopplingen UG<->NyA-webben för reservantagning

NYA-3 Lägga in de nyskapade "institutionerna" i Ladok till reservantagningsbehörigheterna

ISP-10 En länk för eISP behöver fixas under "mina tjänster"

Framtiden Nya kort från utvecklarna¶

SCHEMA-166 Timetable-API, redirect för indexsida¶

SCHEMA-167 Timetable-API, korta nedtid vid driftsättning

Administratör Stefan Sundkvist redigerade 10 maj 2016

Avklarat KOPPS-680 Kontrollera format på EMIL-filer

SCHEMA-154 Schibbproblem med IE för TimeEdit

SCHEMA-159 Anpassa timetable-api:t till E-lärandets nya krav på programinformation

MSS-323 Medelbetyg - ange datum för presterade poäng under en period

SCHEMA-149 Medelbetyg - ange datum för presterade poäng under en period

SCHEMA-161 Driftsättning av Timetable API

Pågående SCHEMA-164 MSA-tjänsten Tenta-admin ska hämta data från TE

ISP-9 Överföring av data från ladok(test) till UG(ref)

MSS-311 Medelbetyg - Gränssnitt för administratör

MSS-315 Utred vad problemet för mejlutskick till Ladokanvändare från T23 är (om det är problem)

KOPPS-661 Merga featurebrancen för nya kurser.

SCHEMA-160 Lägga till program på kurstillfällen

Ej påbörjat NYA-2 Skriva om koden för kopplingen UG<->NyA-webben för reservantagning

NYA-3 Lägga in de nyskapade "institutionerna" i Ladok till reservantagningsbehörigheterna

ISP-10 En länk för eISP behöver fixas under "mina tjänster"

Incidenter Kopps - 20160504¶

Lpw - 20160508¶

Framtiden Nya kort från utvecklarna

SCHEMA-166 Timetable-API, redirect för indexsida

SCHEMA-167 Timetable-API, korta nedtid vid driftsättning

Administratör Stefan Sundkvist redigerade 10 maj 2016

Avklarat KOPPS-680 Kontrollera format på EMIL-filer

SCHEMA-154 Schibbproblem med IE för TimeEdit

SCHEMA-159 Anpassa timetable-api:t till E-lärandets nya krav på programinformation

MSS-323 Medelbetyg - ange datum för presterade poäng under en period

SCHEMA-149 Medelbetyg - ange datum för presterade poäng under en period¶ SCHEMA-161 Driftsättning av Timetable API

Pågående SCHEMA-164 MSA-tjänsten Tenta-admin ska hämta data från TE

ISP-9 Överföring av data från ladok(test) till UG(ref)

MSS-311 Medelbetyg - Gränssnitt för administratör

MSS-315 Utred vad problemet för mejlutskick till Ladokanvändare från T23 är (om det är problem)

KOPPS-661 Merga featurebrancen för nya kurser.

SCHEMA-160 Lägga till program på kurstillfällen

Ej påbörjat NYA-2 Skriva om koden för kopplingen UG<->NyA-webben för reservantagning

NYA-3 Lägga in de nyskapade "institutionerna" i Ladok till reservantagningsbehörigheterna

ISP-10 En länk för eISP behöver fixas under "mina tjänster"

Incidenter Kopps - 20160504

Lpw - 20160508

Framtiden Nya kort från utvecklarna

SCHEMA-166 Timetable-API, redirect för indexsida

SCHEMA-167 Timetable-API, korta nedtid vid driftsättning

 
April 2016
Administratör Rasmus Kaj skapade händelsen 26 april 2016
Administratör Rasmus Kaj redigerade 26 april 2016

Avklarade stories KOPPS-679 * Sök frixtextexaminator (RK)MSA-117 Demo för I-gruppen (SST)MSS-233 Examensansökan, varningstext vid ansökan nr 2 (RK)¶ Övrigt vi jobbat med KOPPS-661 Merga featurebrancen för nya kurser. (RK)MSA-117 Demo för I-gruppen (SST)¶

Övrigt vi jobbat med
MSS-311 Medelbetyg - Gränssnitt för administratör (SST)SCHEMA-150 * Övergång till TimeEdit den 28 april för att vara helt klar till den 1 maj som sammanfaller med en söndag.SCHEMA-108 Schemaprojektet - integration m mKOPPS-661 Merga featurebrancen för nya kurser. (RK)MSS-315 Utred vad problemet för mejlutskick till Ladokanvändare från T23 är (om det är problem) (RK)

Opåbörjat MSS-303 Examensansökan - kompletterande informationstextMSS-307 Medelbetyg - Hantera registrerade termin för GPAMSS-312 Medelbetyg - Gränssnitt för studenterMSS-322 Medelbetyg - Checkbox för att välja att visa kurser i underlagetMSS-323 Medelbetyg - ange datum för presterade poäng under en periodMSS-326 Data om studenten har avbrottSCHEMA-148 Fixa till behörigheter i schemaSCHEMA-149 Schibb för schema i IE/Wiks verkar inte fungeraSCHEMA-154 * Schibbproblem med IE för TimeEdit

Administratör Rasmus Kaj redigerade 26 april 2016

Avklarade stories TimeEdit användarkonferens i Falkenberg (SST)¶

KOPPS-679 * Sök frixtextexaminator (RK)MSS-233 Examensansökan, varningstext vid ansökan nr 2 (RK)MSA-117 Demo för I-gruppen (SST)

Övrigt vi jobbat med MSS-311 Medelbetyg - Gränssnitt för administratör (SST)SCHEMA-150 * Övergång till TimeEdit den 28 april för att vara helt klar till den 1 maj som sammanfaller med en söndag.SCHEMA-108 Schemaprojektet - integration m mKOPPS-661 Merga featurebrancen för nya kurser. (RK)MSS-315 Utred vad problemet för mejlutskick till Ladokanvändare från T23 är (om det är problem) (RK)

Opåbörjat MSS-303 Examensansökan - kompletterande informationstextMSS-307 Medelbetyg - Hantera registrerade termin för GPAMSS-312 Medelbetyg - Gränssnitt för studenterMSS-322 Medelbetyg - Checkbox för att välja att visa kurser i underlagetMSS-323 Medelbetyg - ange datum för presterade poäng under en periodMSS-326 Data om studenten har avbrottSCHEMA-148 Fixa till behörigheter i schemaSCHEMA-149 Schibb för schema i IE/Wiks verkar inte fungeraSCHEMA-154 * Schibbproblem med IE för TimeEdit

Administratör Mehrdad Ahmadi redigerade 26 april 2016

Avklarade stories TimeEdit användarkonferens i Falkenberg (SST)

KOPPS-679 * Sök frixtextexaminator (RK)MSS-233 Examensansökan, varningstext vid ansökan nr 2 (RK)MSA-117 Demo för I-gruppen (SST)

Övrigt vi jobbat med MSS-311 Medelbetyg - Gränssnitt för administratör (SST)

MSS-312 Medelbetyg - Gränssnitt för studenter¶

MSS-322 Medelbetyg - Checkbox för att välja att visa kurser i underlaget¶

MSS-307 Medelbetyg - Hantera registrerade termin för GPA¶

SCHEMA-150 * Övergång till TimeEdit den 28 april för att vara helt klar till den 1 maj som sammanfaller med en söndag.SCHEMA-108 Schemaprojektet - integration m m

KOPPS-661 Merga featurebrancen för nya kurser. (RK)

MSS-315 Utred vad problemet för mejlutskick till Ladokanvändare från T23 är (om det är problem) (RK)

Opåbörjat MSS-303 Examensansökan - kompletterande informationstextMSS-307 Medelbetyg - Hantera registrerade termin för GPAMSS-312 Medelbetyg - Gränssnitt för studenterMSS-322 Medelbetyg - Checkbox för att välja att visa kurser i underlagetMSS-323 Medelbetyg - ange datum för presterade poäng under en periodMSS-326 Data om studenten har avbrottSCHEMA-148 Fixa till behörigheter i schemaSCHEMA-149 Schibb för schema i IE/Wiks verkar inte fungeraSCHEMA-154 * Schibbproblem med IE för TimeEdit

 
Administratör Niklas Olsson skapade händelsen 11 april 2016

Niklas Olsson taggade med demo, webbutveckling och KTH Profiles. 11 april 2016

 
Februari 2016
Administratör Rasmus Kaj skapade händelsen 15 februari 2016
Administratör Rasmus Kaj redigerade 15 februari 2016

MånTisdag 156 februari 2016 kl 09:30 - 10:30

Administratör Mehrdad Ahmadi redigerade 16 februari 2016

Välkomna Dagordning Avklarade kort
* KOPPS-660 Convertus tar alldeles för lång tid
* KOPPS-668 NPE när alla moduler tas bort
* MSS-280 Kurs visas inte i studieöversikten ialla lägen
* MSS-300 Examensansökan - textändring
* MSS-302 Poängsummering blir konstig ibland i examensansökan
¶ Pågående kort
* KOPPS-661 Merga featurebrancen för nya kurser.
* MSA-88 Medelbetygsuträkning (tillgänglig för strudenter och administratörer)


Pågående kort
* KOPPS-661 Merga featurebrancen för nya kurser.
* MSS-294 Timeoutproblem med LpW
* SCHEMA-99 Skapa ny schemasökningsvyer
* SCHEMA-108 Schemaprojektet - integration m m
Framtiden

Administratör Kiarash Effatian redigerade 16 februari 2016

Välkomna Dagordning Avklarade kort
* KOPPS-660 Convertus tar alldeles för lång tid (RK)
* KOPPS-668 NPE när alla moduler tas bort
* MSS-280 Kurs visas inte i studieöversikten i alla lägen (RK)
* MSS-300 Examensansökan - textändring
* MSS-302 Poängsummering blir konstig ibland i examensansökan 
* MSA-88 Medelbetygsuträkning (tillgänglig för strudenter och administratörer) (MA)

Pågående kort
* KOPPS-661 Merga featurebrancen för nya kurser.
* MSS-294 Timeoutproblem med LpW (RK)
* SCHEMA-99 Skapa ny schemasökningsvyer (MA)
* SCHEMA-108 Schemaprojektet - integration m m
Framtiden
(SS)
* DOCKER (SS)

Administratör Rasmus Kaj redigerade 16 februari 2016

Välkomna Dagordning Avklarade kort
* KOPPS-660 Convertus tar alldeles för lång tid (RK)
* KOPPS-668 NPE när alla moduler tas bort (MA)
* MSS-280 Kurs visas inte i studieöversikten i alla lägen (RK)
* MSS-300 Examensansökan - textändring (RK)
* MSS-302 Poängsummering blir konstig ibland i examensansökan  (RK)
* MSA-88 Medelbetygsuträkning (tillgänglig för strudenter och administratörer) (MA)
Pågående kort
* KOPPS-661 Merga featurebrancen för nya kurser. (RK)
* MSS-294 Timeoutproblem med LpW (RK)
* SCHEMA-99 Skapa ny schemasökningsvyer (MA)
* SCHEMA-108 Schemaprojektet - integration m m (SS)
* DOCKER (SS)

 
November 2015
Administratör Rasmus Kaj skapade händelsen 17 november 2015
Administratör Rasmus Kaj redigerade 17 november 2015

Välkomna Dagordning

KOPPS
* Ej godkända tillfällen ska ej vara synliga publikt (KOPPS-657).
* Inrättande av nya kurser klart (KOPPS-585, KOPPS-634).
MSX / Studok
* Uppdaterad referensmiljö inför Ladokrelease 2015_04.
* Mer konsistent felhantering och lättviktigare övervakning av LpW-tjänster.
* Medelbetyg: Mockup demad och klar, eventuell implementation ej påbörjad.
Schema
Arbete med dataimport pågår (SCHEMA-87). Övrigt
* NyA-webben: tre nya användarbehörigheter (grupper skapade, saml-kod återstår).
* Utbildning Ladok-REST.
* Läsårsindelning för 2016/17, semiautomatisk uppdatering från Ladok.
* Manuella EMIL-filer för EIT Digital och InnoEnergy.
Framtiden

 
September 2015
Administratör Rasmus Kaj skapade händelsen 24 september 2015
Administratör Kiarash Effatian redigerade 25 september 2015

Dagordning KOPPS
* KOPPS-486 Visa aktuella EMIL-ämneskoder för kursadministratörer
* KOPPS-525 Tekniskt basår/bastermin bör ha resultIsDegree "false" i educationInfo
* KOPPS-535 Fältet Behörighetsinformation ska inte vara obligatoriskt
* KOPPS-565 Fallback för basårsutbildningar som saknar nivå, sortering på sidan "Kurser inom program"
* KOPPS-574 Tydligare formulering kring länk till kompletterande kursinformation under Kursinformation i Koppsadmin
* KOPPS-616 Studieavgift överförs inte till Ladok
* KOPPS-623 Sammanhållen loggning på ITA
* KOPPS-624 Internt fel, sök & koppla antagning...
* KOPPS-625 * Kursplan heter course syllabus på engelska, inte course plan.
* KOPPS-626 * Rätta länk till flyttad dokumentation
* KOPPS-627 * Valfria kurser i flera läsår vs. kurser som fortsätter
* KOPPS-628 * API lista kurstillfällen per termin ger timeout
* KOPPS-629 * Koppspropagator har problem med sync i utvecklings- och referensmiljöerna
* På gång: KOPPS-585 Inrätta nya kurser
* På gång: KOPPS-619 Förbered publicering / inlänkning av doktorsprogram
MSS, MSX och StudokAPI
* På gång: MSS-273 Modernisera tomcat / OS för msx och studok
Schema
* På gång: SCHEMA-87 Importera data till TimeEdit
* Kompletterande objekttyper för lokaler från Space Manager
* Självservice (webb-bokning) för olika syfte och målgrupper
* Bättre API för hämta utbildningsdata för schema
Övrigt
* SCHEMA-89 Rensa backlog
* Problem med minne i Syllabus
* TENADM-1 * Gör om i Jira så att projektens kort kan komma in i sprinten
Framtiden

Fotnot: Stjärna efter ärendenummer betyder att uppgiften tillkommit efter sprintens början.

Administratör Kiarash Effatian redigerade 25 september 2015

Dagordning KOPPS
* KOPPS-486 Visa aktuella EMIL-ämneskoder för kursadministratörer
* KOPPS-525 Tekniskt basår/bastermin bör ha resultIsDegree "false" i educationInfo
* KOPPS-535 Fältet Behörighetsinformation ska inte vara obligatoriskt
* KOPPS-565 Fallback för basårsutbildningar som saknar nivå, sortering på sidan "Kurser inom program"
* KOPPS-574 Tydligare formulering kring länk till kompletterande kursinformation under Kursinformation i Koppsadmin
* KOPPS-616 Studieavgift överförs inte till Ladok
* KOPPS-623 Sammanhållen loggning på ITA
* KOPPS-624 Internt fel, sök & koppla antagning...
* KOPPS-625 * Kursplan heter course syllabus på engelska, inte course plan.
* KOPPS-626 * Rätta länk till flyttad dokumentation
* KOPPS-627 * Valfria kurser i flera läsår vs. kurser som fortsätter
* KOPPS-628 * API lista kurstillfällen per termin ger timeout
* KOPPS-629 * Koppspropagator har problem med sync i utvecklings- och referensmiljöerna
* På gång: KOPPS-585 Inrätta nya kurser
* På gång: KOPPS-619 Förbered publicering / inlänkning av doktorsprogram
MSS, MSX och StudokAPI
* På gång: MSS-273 Modernisera tomcat / OS för msx och studok
Schema
* På gång: SCHEMA-87 Importera data till TimeEdit
* Kompletterande objekttyper för lokaler från Space Manager
* Självservice (webb-bokning) för olika syfte och målgrupper
* Bättre API för hämta utbildningsdata för schema
Övrigt
* SCHEMA-89 Rensa backlog
* Problem med minne i Syllabus
* TENADM-1 * Gör om i Jira så att projektens kort kan komma in i sprinten
* eISP, utbildning
* eISP, hämtning av persondata från UG
Framtiden

Fotnot: Stjärna efter ärendenummer betyder att uppgiften tillkommit efter sprintens början.

Administratör Kiarash Effatian redigerade 25 september 2015

Dagordning KOPPS
* KOPPS-486 Visa aktuella EMIL-ämneskoder för kursadministratörer
* KOPPS-525 Tekniskt basår/bastermin bör ha resultIsDegree "false" i educationInfo
* KOPPS-535 Fältet Behörighetsinformation ska inte vara obligatoriskt
* KOPPS-565 Fallback för basårsutbildningar som saknar nivå, sortering på sidan "Kurser inom program"
* KOPPS-574 Tydligare formulering kring länk till kompletterande kursinformation under Kursinformation i Koppsadmin
* KOPPS-616 Studieavgift överförs inte till Ladok
* KOPPS-623 Sammanhållen loggning på ITA
* KOPPS-624 Internt fel, sök & koppla antagning...
* KOPPS-625 * Kursplan heter course syllabus på engelska, inte course plan.
* KOPPS-626 * Rätta länk till flyttad dokumentation
* KOPPS-627 * Valfria kurser i flera läsår vs. kurser som fortsätter
* KOPPS-628 * API lista kurstillfällen per termin ger timeout
* KOPPS-629 * Koppspropagator har problem med sync i utvecklings- och referensmiljöerna
* På gång: KOPPS-585 Inrätta nya kurser
* På gång: KOPPS-619 Förbered publicering / inlänkning av doktorsprogram
MSS, MSX och StudokAPI
* På gång: MSS-273 Modernisera tomcat / OS för msx och studok
Schema
* Konfigurering av TimeEdit fram och tillbaka
* På gång: SCHEMA-87 Importera data till TimeEdit
* Kompletterande objekttyper för lokaler från Space Manager
* Självservice (webb-bokning) för olika syfte och målgrupper
* Bättre API för hämta utbildningsdata för schema
Övrigt
* SCHEMA-89 Rensa backlog
* Problem med minne i Syllabus
* TENADM-1 * Gör om i Jira så att projektens kort kan komma in i sprinten
* eISP, utbildning
* eISP, hämtning av persondata från UG
Framtiden

Fotnot: Stjärna efter ärendenummer betyder att uppgiften tillkommit efter sprintens början.

 
Augusti 2015
Administratör Rasmus Kaj skapade händelsen 24 augusti 2015
Administratör Rasmus Kaj redigerade 24 augusti 2015

Välkomna Dagordning KOPPS MSS, MSX och StudokAPI
* KOPPS-568: När samtliga eventfiler för en utbildning har expirerat ska även tillhörande infofil expirera
* Förberedelser för att merga / driftsätta läsårsplanearbetet
MSS, MSX och StudokAPI
* MSS-266: Sidan kommande kursers visas sedan 13 augusti
* MSS-264: Epost och notifieringar inför webbregistrering HT 2015: Första utskick 17 augusti
* (MSS-265: Mail/notifiering till utbytesstudenter - ej längre efterfrågat)
* Bugfixar kring visning av funka på förväntade deltagare
Schema Testmiljö API Leveranskontroll Övrigt Driftsättning Framtiden

Administratör Kiarash Effatian redigerade 24 augusti 2015

Välkomna Dagordning KOPPS
* KOPPS-568: När samtliga eventfiler för en utbildning har expirerat ska även tillhörande infofil expirera
* Förberedelser för att merga / driftsätta läsårsplanearbetet
MSS, MSX och StudokAPI
* MSS-266: Sidan kommande kursers visas sedan 13 augusti
* MSS-264: Epost och notifieringar inför webbregistrering HT 2015: Första utskick 17 augusti
* (MSS-265: Mail/notifiering till utbytesstudenter - ej längre efterfrågat)
* Bugfixar kring visning av funka på förväntade deltagare
Schema Testmiljö API Leveranskontroll Övrigt Driftsättning
* Utbildning (KE/SS)
* Konfiguration av TE (KE/SS)
* Projektplan (KE/SS)
* Första importförsök (KE/SS)
Testmiljö API Leveranskontroll Övrigt
* Migration till Postgres beställt (KE)
Driftsättning 20/8 - MSA, visning för funkastudenter för examinatorer (SS)¶

20/8 - MSS, Omregg??¶

Framtiden

Administratör Stefan Sundkvist redigerade 24 augusti 2015

Dagordning KOPPS
* KOPPS-568: När samtliga eventfiler för en utbildning har expirerat ska även tillhörande infofil expirera
* Förberedelser för att merga / driftsätta läsårsplanearbetet
MSS, MSX och StudokAPI
* MSS-266: Sidan kommande kursers visas sedan 13 augusti
* MSS-264: Epost och notifieringar inför webbregistrering HT 2015: Första utskick 17 augusti
* (MSS-265: Mail/notifiering till utbytesstudenter - ej längre efterfrågat)
* B(MSS-108) Driftsättning och bugfixar kring visning av funka på förväntade deltagare
Schema
* Utbildning (KE/SS)
* Konfiguration av TE (KE/SS)
* Projektplan (KE/SS)
* Första importförsök (KE/SS)
Testmiljö API Leveranskontroll Övrigt
* Migration till Postgres beställt (KE)
Driftsättning 20/8 - MSA, visning för funkastudenter för examinatorer (SS)

20/8 - MSS, Omregg??

Framtiden

Administratör Stefan Sundkvist redigerade 24 augusti 2015

Dagordning KOPPS
* KOPPS-568: När samtliga eventfiler för en utbildning har expirerat ska även tillhörande infofil expirera
* Förberedelser för att merga / driftsätta läsårsplanearbetet
MSS, MSX och StudokAPI
* MSS-266: Sidan kommande kursers visas sedan 13 augusti
* MSS-264: Epost och notifieringar inför webbregistrering HT 2015: Första utskick 17 augusti
* (MSS-265: Mail/notifiering till utbytesstudenter - ej längre efterfrågat)
* (MSS-108) Driftsättning och bugfixar kring visning av funka på förväntade deltagare
* (MSS-207) Antagna (LOKANTLS) kan inte webbregistrera sig
Schema
* Utbildning (KE/SS)
* Konfiguration av TE (KE/SS)
* Projektplan (KE/SS)
* Första importförsök (KE/SS)
Testmiljö API Leveranskontroll Övrigt
* Migration till Postgres beställt (KE)
Driftsättning 20/8 - MSA, visning för funkastudenter för examinatorer (SS)

20/8 - MSS, Omregg??

Framtiden

Administratör Stefan Sundkvist redigerade 24 augusti 2015

Dagordning KOPPS
* KOPPS-568: När samtliga eventfiler för en utbildning har expirerat ska även tillhörande infofil expirera
* Förberedelser för att merga / driftsätta läsårsplanearbetet
MSS, MSX och StudokAPI
* MSS-266: Sidan kommande kursers visas sedan 13 augusti
* MSS-264: Epost och notifieringar inför webbregistrering HT 2015: Första utskick 17 augusti
* (MSS-265: Mail/notifiering till utbytesstudenter - ej längre efterfrågat)
* (MSS-108) Driftsättning och bugfixar kring visning av funka på förväntade deltagare
* (MSS-207) Antagna (LOKANTLS) kan inte webbregistrera sig
Schema
* Utbildning (KE/SS)
* Konfiguration av TE (KE/SS)
* Projektplan (KE/SS)
* Första importförsök (KE/SS)
Testmiljö API Leveranskontroll Övrigt
* Migration till Postgres beställt (KE)
* Utskriftsproblem i Kista (SS)
Driftsättning 20/8 - MSA, visning för funkastudenter för examinatorer (RK+SS)

20/8 - MSS, Omregg??

Framtiden

Administratör Rasmus Kaj redigerade 25 augusti 2015

Dagordning KOPPS
* KOPPS-568: När samtliga eventfiler för en utbildning har expirerat ska även tillhörande infofil expirera
* KOPPS-615: Förberedelser för att merga / driftsätta läsårsplanearbetet
MSS, MSX och StudokAPI
* MSS-266: Sidan kommande kursers visas sedan 13 augusti
* MSS-264: Epost och notifieringar inför webbregistrering HT 2015: Första utskick 17 augusti
* (MSS-265: Mail/notifiering till utbytesstudenter - ej längre efterfrågat)
* (MSS-108) Driftsättning och bugfixar kring visning av funka på förväntade deltagare
* (MSS-207) Antagna (LOKANTLS) kan inte webbregistrera sig
Schema
* Utbildning (KE/SS)
* Konfiguration av TE (KE/SS)
* Projektplan (KE/SS)
* Första importförsök (KE/SS)
Testmiljö API Leveranskontroll Övrigt
* Migration till Postgres beställt (KE)
* Utskriftsproblem i Kista (SS)
Driftsättning 20/8 - MSA, visning för funkastudenter för examinatorer (RK+SS)

20/8 - MSS, Omregg??

Framtiden

Administratör Rasmus Kaj redigerade 25 augusti 2015

Dagordning KOPPS
* KOPPS-568: När samtliga eventfiler för en utbildning har expirerat ska även tillhörande infofil expirera
* KOPPS-615: Förberedelser för att merga / driftsätta läsårsplanearbetet
MSS, MSX och StudokAPI
* MSS-266: Sidan kommande kursers visas sedan 13 augusti
* MSS-264: Epost och notifieringar inför webbregistrering HT 2015: Första utskick 17 augusti
* (MSS-265: Mail/notifiering till utbytesstudenter - ej längre efterfrågat)
* (MSS-108) Driftsättning och bugfixar kring visning av funka på förväntade deltagare
* (MSS-207) Antagna (LOKANTLS) kan inte webbregistrera sig
Schema
* Utbildning (KE/SS)
* Konfiguration av TE (KE/SS)
* Projektplan (KE/SS)
* Första importförsök (KE/SS)
Testmiljö API Leveranskontroll Övrigt
* Migration till Postgres beställt (KE)
* Utskriftsproblem i Kista (SS)
Driftsättning 20/8 - MSA, visning för funkastudenter för examinatorer (RK+SS)

20/8 - MSS, Omregg??

Framtiden

Administratör Rasmus Kaj redigerade 25 augusti 2015

Dagordning KOPPS
* KOPPS-568: När samtliga eventfiler för en utbildning har expirerat ska även tillhörande infofil expirera
* KOPPS-615: Förberedelser för att merga / driftsätta läsårsplanearbetet
MSS, MSX och StudokAPI
* MSS-266: Sidan kommande kursers visas sedan 13 augusti
* MSS-264: Epost och notifieringar inför webbregistrering HT 2015: Första utskick 17 augusti
* (MSS-265: Mail/notifiering till utbytesstudenter - ej längre efterfrågat)
* (MSS-108) Driftsättning och bugfixar kring visning av funka på förväntade deltagare
* (MSS-207) Antagna (LOKANTLS) kan inte webbregistrera sig
Schema
* Utbildning (KE/SS)
* Konfiguration av TE (KE/SS)
* Projektplan (KE/SS)
* Första importförsök (KE/SS)
Övrigt
* Migration till Postgres beställt (KE)
* Utskriftsproblem i Kista (SS)
Driftsättning 20/8, 21/8 - MSA, visning för funkastudenter för examinatorer (RK+SS)

20/8 - MSS, Omregg??

Framtiden

Administratör Kiarash Effatian redigerade 25 augusti 2015

Dagordning KOPPS
* KOPPS-568: När samtliga eventfiler för en utbildning har expirerat ska även tillhörande infofil expirera
* KOPPS-615: Förberedelser för att merga / driftsätta läsårsplanearbetet
MSS, MSX och StudokAPI
* MSS-266: Sidan kommande kursers visas sedan 13 augusti
* MSS-264: Epost och notifieringar inför webbregistrering HT 2015: Första utskick 17 augusti
* (MSS-265: Mail/notifiering till utbytesstudenter - ej längre efterfrågat)
* (MSS-108) Driftsättning och bugfixar kring visning av funka på förväntade deltagare
* (MSS-207) Antagna (LOKANTLS) kan inte webbregistrera sig
Schema
* Utbildning (KE/SS)
* Konfiguration av TE (KE/SS)
* Projektplan (KE/SS)
* Första importförsök (KE/SS)
Övrigt
* Migration till Postgres beställt (KE)
* Utskriftsproblem i Kista (SS)
Driftsättning 20/8, 21/8 - MSA, visning för funkastudenter för examinatorer (RK+SS)¶ 20/8 - MSS, Omregg??¶ Framtiden

Administratör Kiarash Effatian redigerade 28 augusti 2015

Sprintredovisning, Sprint 12 HT 2015

Administratör Kiarash Effatian redigerade 8 september 2015

Sprintredovisning, Sprint 21 HT2015

 
Februari 2015
Administratör Rasmus Kaj skapade händelsen 11 februari 2015
Administratör Mikael Lamming redigerade 11 februari 2015

Välkomna (ml) Genomgång av dagordning (ml) Demonstration av "körbara, testade funktioner" Kopps
* ...
MSS, MSX och StudokAPI
* Nytt utseende på verifierbara intyg (MSS-231)
Schema
* ...
Övrigt
*  ...
Produktägaren har ordet Sprintberättelse Maxlängd = 10 dagar (inkl möten)

Planerade mandagar= (RK: 9, SS: , ML: 9, KE: 6, MA: 9 = 41)


* Problem
* Framgångar
* Väldigt tillmötesgående tekniskpersonal hos Convertus.

Driftsättning
* ...
Allmänna frågor

Administratör Mikael Lamming redigerade 11 februari 2015

Sprintredovisning sStudadm - ”VT 2015 - Sprint 3"

Administratör Rasmus Kaj redigerade 16 februari 2015

Välkomna (ml) Genomgång av dagordning (ml) Demonstration av "körbara, testade funktioner" Kopps
* ...Nya versionen av convertus är driftsatt, personer som hade utstående beställningar är notifierade och har i många fall gjort nya beställningar (KOPPS-562)
MSS, MSX och StudokAPI
* Nytt utseende på verifierbara intyg (MSS-231)
Schema
* ...
Övrigt
*  ...
Produktägaren har ordet Sprintberättelse Maxlängd = 10 dagar (inkl möten)

Planerade mandagar= (RK: 9, SS: 8 , ML: 9, KE: 6, MA: 9 = 41)


* Problem
* Framgångar
* Väldigt tillmötesgående tekniskpersonal hos Convertus.

Driftsättning
* ...
Allmänna frågor

Administratör Rasmus Kaj redigerade 16 februari 2015

Välkomna (ml) Genomgång av dagordning (ml) Demonstration av "körbara, testade funktioner" Kopps
* Nya versionen av convertus är driftsatt, personer som hade utstående beställningar är notifierade och har i många fall gjort nya beställningar (KOPPS-562)
MSS, MSX och StudokAPI
* Nytt utseende på verifierbara intyg (MSS-231)
* msx byggt för nya LpW (2015_01) installerat i referens inför testdagarna 19 - 20 februari (MSS-255).
Schema
* ...
Övrigt
*  ...
Produktägaren har ordet Sprintberättelse Maxlängd = 10 dagar (inkl möten)

Planerade mandagar= (RK: 9, SS: 8 , ML: 9, KE: 6, MA: 9 = 41)


* Problem
* Framgångar
* Väldigt tillmötesgående tekniskpersonal hos Convertus.

Driftsättning
* ...
Allmänna frågor

Administratör Rasmus Kaj redigerade 16 februari 2015

Välkomna (ml) Genomgång av dagordning (ml) Demonstration av "körbara, testade funktioner" Kopps
* Nya versionen av convertus är driftsatt, personer som hade utstående beställningar är notifierade och har i många fall gjort nya beställningar (KOPPS-562)
* Nolltolerans mot ERROR i loggen: Dubbelescapade perioder i sökningen redirectas till korrekt enkelescapade perioder ( ...&period=20151%25%3A3&... -> ...&period=20151%3A3&...)
MSS, MSX och StudokAPI
* Nytt utseende på verifierbara intyg (MSS-231)
* msx byggt för nya LpW (2015_01) installerat i referens inför testdagarna 19 - 20 februari (MSS-255).
Schema
* ...
Övrigt
*  ...
Produktägaren har ordet Sprintberättelse Maxlängd = 10 dagar (inkl möten)

Planerade mandagar= (RK: 9, SS: 8 , ML: 9, KE: 6, MA: 9 = 41)


* Problem
* Framgångar
* Väldigt tillmötesgående tekniskpersonal hos Convertus.

Driftsättning
* ...
Allmänna frågor

Administratör Rasmus Kaj redigerade 16 februari 2015

Välkomna (ml) Genomgång av dagordning (ml) Demonstration av "körbara, testade funktioner" Kopps
* Nya versionen av convertus är driftsatt, personer som hade utstående beställningar är notifierade och har i många fall gjort nya beställningar (KOPPS-562)
* Nolltolerans mot ERROR i loggen: Dubbelescapade perioder i sökningen redirectas till korrekt enkelescapade perioder ( ...&period=20151%25%3A3&... -> ...&period=20151%3A3&...)
MSS, MSX och StudokAPI
* Nytt utseende på verifierbara intyg (MSS-231)
* msx byggt för nya LpW (2015_01) installerat i referens inför testdagarna 19 - 20 februari (MSS-255).
Schema
* ...
Övrigt
*  ..Kommit igång med flytt från hudson-1 till jenkins-1 i samarbete med driften (KOPPS-594).
Produktägaren har ordet Sprintberättelse Maxlängd = 10 dagar (inkl möten)

Planerade mandagar= (RK: 9, SS: 8 , ML: 9, KE: 6, MA: 9 = 41)


* Problem
* Framgångar
* Väldigt tillmötesgående tekniskpersonal hos Convertus.

Driftsättning
* ...
Allmänna frågor

Administratör Rasmus Kaj redigerade 16 februari 2015

Välkomna (ml) Genomgång av dagordning (ml) Demonstration av "körbara, testade funktioner" Kopps
* Nya versionen av convertus är driftsatt, personer som hade utstående beställningar är notifierade och har i många fall gjort nya beställningar (KOPPS-562)
* Nolltolerans mot ERROR i loggen: Dubbelescapade perioder i sökningen redirectas till korrekt enkelescapade perioder ( ...&period=20151%25%3A3&... -> ...&period=20151%3A3&...)
MSS, MSX och StudokAPI
* Nytt utseende på verifierbara intyg (MSS-231)
* msx byggt för nya LpW (2015_01) installerat i referens inför testdagarna 19 - 20 februari (MSS-255).
Schema
* ...
Övrigt
*  Kommit igång med flytt från hudson-1 till jenkins-1 i samarbete med driften (KOPPS-594).
Produktägaren har ordet Sprintberättelse Maxlängd = 10 dagar (inkl möten)

Planerade mandagar= (RK: 9, SS: 8 , ML: 9, KE: 6, MA: 9 = 41)


* Problem
* Framgångar
* Väldigt tillmötesgående tekniskpersonal hos Convertus.

Driftsättning
* ...
Allmänna frågor

Administratör Rasmus Kaj redigerade 17 februari 2015

Välkomna (ml) Genomgång av dagordning (ml) Demonstration av "körbara, testade funktioner" Kopps
* Nya versionen av convertus är driftsatt, personer som hade utstående beställningar är notifierade och har i många fall gjort nya beställningar (KOPPS-562)
* Nolltolerans mot ERROR i loggen: Dubbelescapade perioder i sökningen redirectas till korrekt enkelescapade perioder ( ...&period=20151%253A3&... -> ...&period=20151%3A3&...)
* Uppstädning efter behörighetsrefaktoriseringen: BKS använder nu rätt grupp för behörighet till T31.
MSS, MSX och StudokAPI
* Nytt utseende på verifierbara intyg (MSS-231)
* msx byggt för nya LpW (2015_01) installerat i referens inför testdagarna 19 - 20 februari (MSS-255).
Schema
* ...
Övrigt
*  Kommit igång med flytt från hudson-1 till jenkins-1 i samarbete med driften (KOPPS-594).
Produktägaren har ordet Sprintberättelse Maxlängd = 10 dagar (inkl möten)

Planerade mandagar= (RK: 9, SS: 8 , ML: 9, KE: 6, MA: 9 = 41)


* Problem
* Framgångar
* Väldigt tillmötesgående tekniskpersonal hos Convertus.

Driftsättning
* ...
Allmänna frågor

Administratör Rasmus Kaj redigerade 17 februari 2015

Välkomna (ml) Genomgång av dagordning (ml) Demonstration av "körbara, testade funktioner" Kopps
* Nya versionen av convertus är driftsatt, personer som hade utstående beställningar är notifierade och har i många fall gjort nya beställningar (KOPPS-562)
* Nolltolerans mot ERROR i loggen: Dubbelescapade perioder i sökningen redirectas till korrekt enkelescapade perioder ( ...&period=20151%253A3&... -> ...&period=20151%3A3&...)
* Uppstädning efter behörighetsrefaktoriseringen: BKS använder nu rätt grupp för behörighet till T31 (KOPPS-590).
MSS, MSX och StudokAPI
* Nytt utseende på verifierbara intyg (MSS-231)
* msx byggt för nya LpW (2015_01) installerat i referens inför testdagarna 19 - 20 februari (MSS-255).
Schema
* ...
Övrigt
*  Kommit igång med flytt från hudson-1 till jenkins-1 i samarbete med driften (KOPPS-594).
Produktägaren har ordet Sprintberättelse Maxlängd = 10 dagar (inkl möten)

Planerade mandagar= (RK: 9, SS: 8 , ML: 9, KE: 6, MA: 9 = 41)


* Problem
* Framgångar
* Väldigt tillmötesgående tekniskpersonal hos Convertus.

Driftsättning
* ...
Allmänna frågor

Administratör Rasmus Kaj redigerade 17 februari 2015

Välkomna (ml) Genomgång av dagordning (ml) Demonstration av "körbara, testade funktioner" Kopps
* Nya versionen av convertus är driftsatt, personer som hade utstående beställningar är notifierade och har i många fall gjort nya beställningar (KOPPS-562)
* Nolltolerans mot ERROR i loggen: Dubbelescapade perioder i sökningen redirectas till korrekt enkelescapade perioder ( ...&period=20151%253A3&... -> ...&period=20151%3A3&...)
* Uppstädning efter behörighetsrefaktoriseringen: BKS använder nu rätt grupp för behörighet till T31 (KOPPS-590).
MSS, MSX och StudokAPI
* Nytt utseende på verifierbara intyg (MSS-231)
* msx byggt för nya LpW (2015_01) installerat i referens inför testdagarna 19 - 20 februari (MSS-255).
Schema
* ..Fliken 20152 är klar (SCHEMA-74).
Övrigt
*  Kommit igång med flytt från hudson-1 till jenkins-1 i samarbete med driften (KOPPS-594).
Produktägaren har ordet Sprintberättelse Maxlängd = 10 dagar (inkl möten)

Planerade mandagar= (RK: 9, SS: 8 , ML: 9, KE: 6, MA: 9 = 41)


* Problem
* Framgångar
* Väldigt tillmötesgående tekniskpersonal hos Convertus.

Driftsättning
* ...
Allmänna frågor

Administratör Rasmus Kaj redigerade 17 februari 2015

Välkomna (ml) Genomgång av dagordning (ml) Demonstration av "körbara, testade funktioner" Kopps
* Nya versionen av convertus är driftsatt, personer som hade utstående beställningar är notifierade och har i många fall gjort nya beställningar (KOPPS-562)
* Nolltolerans mot ERROR i loggen: Dubbelescapade perioder i sökningen redirectas till korrekt enkelescapade perioder ( ...&period=20151%253A3&... -> ...&period=20151%3A3&...)
* Uppstädning efter behörighetsrefaktoriseringen: BKS använder nu rätt grupp för behörighet till T31 (KOPPS-590).
MSS, MSX och StudokAPI
* Nytt utseende på verifierbara intyg (MSS-231)
* msx byggt för nya LpW (2015_01) installerat i referens inför testdagarna 19 - 20 februari (MSS-255).
Schema
* Fliken 20152 är klar (SCHEMA-74).
Övrigt
*  Kommit igång med flytt från hudson-1 till jenkins-1 i samarbete med driften (KOPPS-594).
Produktägaren har ordet Sprintberättelse Maxlängd = 10 dagar (inkl möten)

Planerade mandagar= (RK: 9, SS: 8 , ML: 9, KE: 6, MA: 9 = 41)


* Problem
* Framgångar
* Väldigt tillmötesgående tekniskpersonal hos Convertus.

Driftsättning
* ...
Allmänna frågor

 
Januari 2014
under Allmänt

Mikael Lamming skapade sidan 9 september 2010

Fredrik Jönsson ändrade rättigheterna 14 september 2010

Kunde läsas av alla. Kunde ändras av teammedlemmar.
Jimmy Larsson redigerade 16 september 2011

Mikael Lamming redigerade 17 januari 2014

Klar-klar är det tillstånd ett inkrement ska vara i innan det anses vara färdigt. Som vi normalt arbetar innebär det att det för varje användar-story finns ett klar-klar-kort vars syfte är att gå igenom följande checklista och kontrollera att den är uppfylld:


* Källkod och andra relevanta filer är incheckade i versionshanteringsverktyget.
* Källkoden är granskad om den ej är parprogrammerad.
* Funktionaliteten finns i integrationsmiljön (ofta hudson).
* Funktionaliteten är testad (automatiskt och/eller manuellt) och resultatet dokumenterat.
* Relevant systemdokumentation (kod/"javadoc", release notes, installationsbeskrivning till driften, sql_update_script etc) är uppdaterad/sparad.Tillägg; Kopps: Även fitnesse. MSX: I första hand doc-katalogen.
* Resultatet är avstämt med produktägaren.
* Testat på WIKS även från en WIKS-dator
* Uppgiften tillagd på agendan för nästa sprintdemo. Lämpliga testfall/testpersoner och/eller bilder/dokument för att dema funktionen är framtagna och länkade till från agendan

 


Administratör Mikael Lamming ändrade rättigheterna 17 januari 2014

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av alla inloggade användare.
Mikael Lamming redigerade 23 januari 2014

Klar-klar är det tillstånd ett inkrement ska vara i innan det anses vara färdigt. Som vi normalt arbetar innebär det att det för varje användar-story finns ett klar-klar-kort vars syfte är att gå igenom följande checklista och kontrollera att den är uppfylld:


* Källkod och andra relevanta filer är incheckade i versionshanteringsverktyget.
* Källkoden är granskad om den ej är parprogrammerad.
* Funktionaliteten finns i integrationsmiljön (ofta hudson).
* Funktionaliteten är testad (automatiskt och/eller manuellt) och resultatet dokumenterat.
* Relevant systemdokumentation (kod/"javadoc", release notes, installationsbeskrivning till driften, sql_update_script etc) är uppdaterad/sparad.Tillägg; Kopps: Även fitnesse. MSX: I första hand doc-katalogen.
* Resultatet är avstämt med produktägaren.
* Testat även från en WIKS-dator
* Uppgiften tillagd på agendan för nästa sprintdemo. Lämpliga testfall/testpersoner och/eller bilder/dokument för att dema funktionen är framtagna och länkade till från agendan
* Flytta kortet/tasken¨till "done" på tavlan men även i det digitala systemet om något sådan används (tex Jira)
 


Administratör Lina Magdalinski ändrade rättigheterna 24 mars 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av teammedlemmar.
 
Feedback Nyheter