Vår def. av sprintdemo

Efter ett retro (April 2012) kom vi fram till att vi skulle testa att se på sprintdemo på ett något nytt sätt. Här följer kort några punkter om det.:

 • Vi vänder oss i första hand till teamet (inkl PO) och stakeholders (Jocke, Kattis).
 • PO MÅSTE inte vara med.
 • Även intern ITA-personal ska bjudas in. I första hand VC, webbobjekt, webbdrift och heldesk. Räcker gott och väl om någon från varje grupp kommer.
 • ”Slutanvändare” bjud bara in i speciella fall
 • Arbetar vi med tex antagningsfrågor ska dock inte personal från Antagningen ses som slutanvändare utan snarare som "vikarierande PO" eller "temporära teammedlemmar" och därför bli bjudna på demot.
 • Teknikfrågor kan få större plats än tidigare
 • Det ska vara möjligt och tillåtet att komma och gå under demot (vi ska därför hålla till i ”projektrummet, plan 5” när det är möjligt)
 • Alla är välkomna att titta på demot, dock ej personligt inbjudna.  Dagordningen finns publikt som en kalenderhändelse i den här gruppen.
 • Punkterna ”sprintberättelse” och ”PO har ordet” stryks från agendan.
 • Information om driftsättningar är fortfarande relevanta ha med på agendan
 • "Motgångar och framgångar" kan också vara relevanta OM det är annat än "Framgång: Vi han klart med det här kortet"

Dessutom har vi sagt att vi ska ha ”Stordemo” några gånger per termin och där i försthand vända oss mot slutanvändare. Vi kan då fokusera på ett system och/eller funktion och presentera den för en större grupp åhörare tillsammans med POs

Vi har inte heller för avsikt att demonstrera något på Infosysmötena varannan tisdag utan intresserade personer från Infosys (inkl konsulter) är välkomna till våra sprintdemon.

 

Feedback News