Eclipse

Plugins som är bra att ha

SubClipse

Subversion-plugin för Eclipse. Se också Wiki-sidan om JavaHL för att använda "riktiga" subversion i botten. För fedora: yum install svnkit-javahl

Eclipse udpate-länk: http://subclipse.tigris.org/update_1.8.x

PyDev

Utvecklingsmiljö för Python, visst stöd specifikt för Django också.

Eclipse udpate-länk: http://pydev.org/updates

JSEclipse

JavaScript editor för Eclipse. Finns inte längre tillgänglig på Adobe Labs, men det går att få tag på den zippad och den fungerar fortfarande för Juno: JSEclipse 1.5.5

Eclipse udpate-länk (fungerar inte för närvarande): http://download.macromedia.com/pub/labs/jseclipse/autoinstall/site.xml

Checkstyle

Kontrolera kodstil efter standard eller egna kriterier.

Eclipse update-länk: http://eclipse-cs.sf.net/update/

Groovy

Stöd för Groovy-syntax.

Eclipse update-länk: http://dist.codehaus.org/groovy/distributions/greclipse/snapshot/e4.2/

Egit

Stöd för git. Kommer inkluderat i t.ex Java EE Eclipse sedan Kepler.

http://download.eclipse.org/egit/updates

Maven

Kommer inkluderat i t.ex Java EE Eclipse sedan Kepler.

http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases

ShellEd

http://sourceforge.net/apps/trac/shelled/wiki/Documentation/InstallGuide

Markdown

Highlight i editor och en preview view för att se genererad html.

http://winterwell.com/software/updatesite/

Remote debug av tomcat

Slå på debugging i tomcat genom att lägga till några parametrar till CATALINA_OPTS innan man startar servern:

$ export CATALINA_OPTS="-Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=8000"
$ startup.sh

Lägg till en debug konfiguration för projektet genom att gå till debug-menyn->Debug Configurations...", högerklicka på Remote Java Application och välj New. Har du stått i rätt projekt kommer det att vara rätt ifyllt default, annars får du ställa in port mm. Name kan vara bra att sätta och under Common kan du välja att konfigurationen ska komma med på debug-menyn.

Sedan är det bara att sätta breakpoint i eclipse och ladda sidan i din favoritwebbläsare.

Feedback News