2010-12-22 Sprintredovisning Social 1.4

  • Välkomna (fjo)
  • Demonstration av körbara, testade funktioner
  1. KTH-gemensam toolbar kth.se toolbar social (jimmy)
  2. Bättre aktivitetsflöde (kaj)
  3. Personlig sfär (ankan)
  4. Kopiera sidor mellan kursomgångar (kaj)
  5. Länkning till lärargrupper i UG i kursomgångsförslag (fjo)
  • Produktägaren har ordet (Lina)
  • Allmän frågestund
Feedback News