Definition av Klar klar

Klar-klar är det tillstånd ett inkrement ska vara i innan det anses vara färdigt. Som vi normalt arbetar innebär det att det för varje användar-story finns ett klar-klar-kort vars syfte är att gå igenom följande checklista och kontrollera att den är uppfylld:

 1. Källkod och andra relevanta filer är incheckade i versionshanteringsverktyget.
 2. Källkoden är granskad om den ej är parprogrammerad.
 3. Funktionaliteten finns i integrationsmiljön (ofta hudson).
 4. Funktionaliteten är testad (automatiskt och/eller manuellt) och resultatet dokumenterat.
 5. Relevant systemdokumentation (kod/"javadoc", release notes, installationsbeskrivning till driften, sql_update_script etc) är uppdaterad/sparad.Tillägg; Kopps: Även fitnesse. MSX: I första hand doc-katalogen.
 6. Resultatet är avstämt med produktägaren.
 7. Testat även från en WIKS-dator
 8. Uppgiften tillagd på agendan för nästa sprintdemo. Lämpliga testfall/testpersoner och/eller bilder/dokument för att dema funktionen är framtagna och länkade till från agendan
 9. Flytta kortet/tasken¨till "done" på tavlan men även i det digitala systemet om något sådan används (tex Jira)

 

  Feedback News