2011-11-11 Sprintredovisning Social

Välkommna

Demonstration av körbara, testade funktioner

Program (jimmyla)

 • Lägga till länklista på program

Schema (fjo)

 • Synka programkalendern med eventuella händelser i TimeEdit
 • Visa upp ändringar i schemat
 • Händelser som tas bort i Timeedit tas bort i KTH Social om det inte finns något användardata.

Aktivitetsströmmen (pelube)

 • Man lämnar inte aktivitetsströmmen vid kommentering och taggning
 • Aktivitet visar mer konsekven vem som gjort vad för att det skall synas. T.ex. visas nu sidor och händelser skapats och även sidor editerat (men ej för mindre ändringar)
 • Visar 'kan endast ändras av' mer konsekvent samt visas synlighet i kommentering
 • Mindre höjd på mindre ändringar
 • Konsistent visning av diffar
 • Visa fler när man väljer visa fler
 • Kalender händelser visar inte beskrinving i aktivitetström, och inga aktiviteter initialt i kalendervyer.

Kurser (ankan)

 • Vilka som syns som lärare på en kurs är ändrat till att visa lärare för valda kursomgångar. Behåll lärare i lärarrollen i tre år. 
 • Stöd för ha assistenter på kurser och visa upp dem som sådana.
 • Stöd för examinatorer och kursansvariga.
 • Kursomgångar blir valda default för kursansvarig och lärare.
 • Hantera specialtecken i kursnamn korrekt
 • Markera nedlagda kurser på adekvat sätt.

Radering av kommentarer (ankan)

 • Ta bort egna kommentarer

Småfixar

 • Textförbättringar e-postutskick (ankan)
 • Bilder i beskrivningar då man skapar en grupp
 • Max length of uploaded file names increased.

Kurs- och programkatalogen (rasmus)

Kravarbete (Anna)

Produktägaren har ordet

Frågor

Feedback News