Sprintredovisning, 1 december 2010

Klockan 9 - 10, Osquldasväg 6, Plan 5, Glasburen.

 1. Välkomna (ml)
  1. Genomgång av dagordning
 2. Demonstration av körbara, testade funktioner
  1. MSS 
   • Masterval till nästa termin (ml + il)
   • Tillfälligadress – ett ”inget”-alternativ i landlistan (an)
   • Enklare gränssnitt gällande skapande av intyg (fjo)
   • Betygsfördelning i resultatintyg (fjo)
   • Bättre namn på intyg (fjo)
  2. MSA 
   • Få bort ”Mixed content" (rk)
   • (Tentaadministration (rk))
  3. Kopps
   • Kursavgifter till Studera.nu (rk)
   • Utredning gällande PU/VU-omgångar (rk)
   • Mer information i kursomgångslista (na)
   • Fler hjälptexter (an)
  4. Övrigt
   • Förbättrad testning MSX (pl+an)
   • Driftsätting av ny leverans av LADOK (ml)
   • Uppdatering av e-postadresser i Ladok (ml)
 3. Produktägaren har ordet (ah+ il)
 4. Sprintberättelse  (ml)
  1. Upplevda problem
   • Mastervalet fungerade ej 100%
   • Ej smärtfri driftsättning MSX förra veckan
  2. och framgångar
   • Ökad testteckning
   • Driftsättning under själva sprinten
 5. Allmän frågestund
  1. Allmänna frågor
  2. Ev. tekniska frågor gällande förbättrad testning (se readme eller pres)
Feedback News