Metod

Här är några dokument som beskriver hur Agila metoder implementeras i Infosys scrum team.

Det Agila manifestet: Agile värderar

  1. individer och samspel framför metoder, processer och verktyg.
  2. fungerande programvara framför omfattande dokumentation.
  3. kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar.
  4. anpassning till förändring framför att följa en statisk plan.

Alla ovan nämnda saker är värdefulla, men de till vänster värderas högre än de till höger.

Feedback News