Teamregler

Följande regler har teamet beslutat att det ska försöka följa när vi arbetar med en sprint:

  • Vi ska arbeta Agilt och i mångt och mycket med hjälp av scrum.
  • Vi ska ha dagliga stå-upp-möten (daily scrum)
  • Den som missar mötet utan att höra av sig innan måste bjuda teamet på fika.
  • Vi ska vara öppna för frågor från varandra och ej motarbeta sammarbete (som parprogrammering)
  • Vi ska arbeta i cykler (iterationer/sprintar) som varar i 1-3 veckor.
  • Varje iteration startar med ett planeringsmöte (sprintplanering/iterationsplanering)
  • I slutet av varje iteration anordnas ett demo där vi visar upp vad vi gjort (sprintredovisning).
  • Varje iteration avslutas med en utvärdering (retrospektiv)
  • Vi (IT och verksamhet) ska sträva efter att sitta i samam rum och arbeta gemensamt.
Feedback News