Scrum Masters kom-i-håg

  • Uppdatera projektplanen efter varje 1-veckas-iteration
  • Bjud in till och planera retrospektiv - fundera på teman
  • Moderera iterationsplaneringar, demos, Stå-upp-möten
  • Feedback News