Sprintredovisning 31, 27 oktober 2010

 1. Välkomna (ml)
  1. Genomgång av dagordning
 2. Demonstration av körbara, testade funktioner
  1. MSS 
   • Visa antalet poäng per period i läsårsplanerna (även Kopps) (ac)
   • Tillfällig adress: Ej spara Sverige (med stavningsvarianter) i LADOK (ac)
   • Textändring i tentapåminnelsen (ida)
   • Textändringar gällande pdf-läsare (ida)
  2. MSA 
   • Söka på student med å, ä, ö i för- och/eller efternamn. (fjo)
   • Förslagslådan ska finnas även på MSA (fjo)
   • E-postadress på startsidan för MSA är fel (fjo)
   • Snyggare senast ändrat datum , även MSS (fjo)
  3. Kopps
   • Fritextsökning för program (fjo)
   • Planeringstal för kurser via XML (ac)
   • Nytt test för ug-klienten på monitorsidan (ac)
  4. Övrigt
   • Analaysverktyg, piwik (ml)
   • Förbered för Studieanmälan som öppnar 1 nov (ml)
   • SchemaAPI, stöd för tentadm (peter)
   • Infört möjlighet att slå på Toolbaren för både MSX och KoppsPublic
   • "SOAP-ersättare" (peter)
 3. Produktägaren har ordet (Anna + Ida)
 4. Sprintberättelse  (ml)
  1. Upplevda problem
   • Svårt att göra åtagande
   • Ledtider pga samarbetet med Umdac
  2. och framgångar
   • "SOAP-ersättaren"
   • Ny teammedlem
 5. Allmän frågestund
Feedback News