Mötesanteckningar - Roadmap mot produktionsstättning - 23 september

Deltagare

Patric Jansson, Fredrik Jönsson och Niklas Olsson

Allmänt

- Ref ska uppdateras till senaste versionen
- Mitre verkar stabilt, de nerrider som varit har handlat om övervakning och att den inte startat upp automatiskt vid boot etc.
- Mitre behöver hanteras av driften, i dag ligger login.kth.se hos Fredrik och Micke T
- OAuth servern kommer spara mer information än CAS, och behöver därför mer säkerhet.
- Viktigt att datat sparas på ett rätt sätt OAuth med backuper av databaser t ex

Krav på tjänsten.

- Logo, färg och form

Road map

- Datum 2 oktober, Nya versionen ska till REF först. Fredrik göra en migrering för att öva. Det data som finns i dag är inte viktigt att spara utan kan slängas om migreringen inte funkar.
- Skapa ett projekt med webbdriften, för att sätta upp OAuth i PROD. På sikt är det önskvärt att webbdriften tar över driften av hela login.kth.se med utvecklingsstöd från Arkitektgruppen.
- Till 1 november behöver vi ha en OAuth på plats i PROD då nya profil-profilerna behöver ha rättigheter att skriva via API.

Övrigt

- Fredrik frågar Jens om det finns något som återstår för att utvecklarna ska vara nöjda. Kan finnas något kvar kring scope:s

Feedback News