Mall för Studadm sprintdemo

Nedanstående kan användas som mall för agenda vid sprintdemo. Agendan bör läggas som en publik kalenderhändelse i gruppens kalender.

---------------------

Välkomna!

  • Genomgång av dagordning

Kopps

  • Det vi har jobbat med under den här sprinten med status för varje punkt (påbörjad/klar/driftsatt)...
  • Planerade driftsättningar e t c

MSS

  • Det vi har jobbat med under den här sprinten med status för varje punkt (påbörjad/klar/driftsatt)...
  • Planerade driftsättningar e t c

MSA

  • Det vi har jobbat med under den här sprinten med status för varje punkt (påbörjad/klar/driftsatt)...
  • Planerade driftsättningar e t c

Övrigt

  • T e x kort som berört andra system, driftstörningar, motgångar, framgångar... 

Allmän frågestund

Tack för visat intresse!

Feedback News