Kurswebbar

OBSERVERA - Informationen på dessa sidor kan vara inaktuell!

Denna grupp håller på att avvecklas. Informationen på dessa sidor kan vara inaktuell. Det pågår ett arbete att överföra motsvarande information till Intranät och Student på KTH. Du hittar tex Instruktioner till kurswebbarna på Intranätet.

Vi vill fortfarande ha en dialog med användare och erbjuda hjälp.

Så framöver gäller:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feedback News