News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

November 2016
Administrator Rasmus Kaj posted 24 November 2016
 
May 2015
under General

Administrator Anna Uleander created page 25 September 2012

Anna Uleander tagged with group. 25 September 2012

Administrator Lina Magdalinski changed the permissions 26 September 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
commented 14 October 2013

Finns det något sätt att lägga till alla anställda på en avdelning till en grupp för att skapa en avdelningsgrupp? Om man lägger till medlemmarna manuellt är det risk att man glömmer att uppdatera medlemslistan när nya personer kommer.

Administrator commented 15 October 2013

Hej I dagsläget så går det tyvärr inte att göra på annat sätt än att lägga in personerna manuellt. Men detta är något vi har i åtanke att implementera längre fram. /Åsa

commented 4 May 2015

How do I disband a group!

Administrator commented 4 May 2015

 "Remove" groups:

  • First remove all the memebers except yourself
  • Then make the group "Closed" (you find the option for this under "Overview" and "Change description")
  • Last remove yourself
Administrator commented 4 May 2015

Tips: du kan söka upp grupper under Grupper/ Hitta grupper:

https://www.kth.se/social/search/?selected_facets=|contenttype_exact:group_organicgroup

 
Page FAQ
under General

Catharina Gottberg created page 20 January 2011

commented 21 January 2011

Bör det inte stå kth.se/social ovan? /Social ger en 404 sidan kan inte hittas?

Administrator commented 21 January 2011

Det stämmer tack, jag har nu skrivit social med liten bokstav istället.

commented 10 March 2011

Hur ändrar (=rättar) jag länkarna till kurshemsida som ligger i högerspalt på mina kurser?

Administrator commented 11 March 2011

De länkarna plockas ur Kurs- och programkatalogen vars data tas ifrån Kopps, http://intra.kth.se/utbildning/kopps, du hittar en lista på koppsadministratörer att kontakta på länken där om du inte har egen behörighet.

Anna Uleander tagged with english. 30 June 2011

commented 27 April 2012

hello.  Hope this is the right place to ask for help?  I'm trying to set up a Group, but can't get Social to recognise any of the emails or names that I enter into the "add new members" box...  I've spent a lot of time trying to look up KTH ids etc in order to get round this, but am now flagging and would really appreciate some help please...  :O/

Administrator commented 27 April 2012

We have been looking into your issue and we cannot find a general problem with system at the moment. Could you therefore please e-mail me (linma@kth.se) the list of users you are trying to add and I will make a more thoroughly problem analysis.

commented 5 April 2013

Hej, jag har förslag på en liten förbättring.

När man tittar på en kurs i KTH Social (t ex ix1304), så visas inte den aktuella kursomgångens schema per default, utan användaren måste aktivt välja kursomgång. Detta skapar en hel del onödiga och förvirrade frågor från studenter som inte kan hitta den information de söker.

commented 5 April 2013

Och här kommer en bugrapportering, som kanske är inaktuell:

Jag har blivit varnad av mina kollegor för följande: när schemat ändras (lokalbokningen kanske behöver ändras) försvinner den information man skrivit in för det tillfället  (lektionen, föreläsningen osv). Därför måste man noga skriva in all info i ett word-dokument och sedan föra över till schemat i KTH Social, för att inte riskera att bli av med information, och dessutom göra en hel massa handpålägging för varje schemaändring.

Om den buggen fortfarande är aktiv (har inte testat systemet på detta sätt än) så vore det bra om systemet kunde spara den gamla informationen på något vis. Kanske kursansvarig kan få en propå att gå in och verifiera en schemaändring och då få välja vad som ska hända med den gamla informationen?

Administrator commented 5 April 2013

Hej!

Kul med förslag på förbättringar. Vi försöker visa aktuell kursomgång default, men när det finns två kursomgångar som i kursen ix1304 så har det varit lite struligare. Vi kommer se över implementeringen av kurstillfällen nu under våren när vi tillför mer funktionalitet som inlämningar och enkäter. Jag tar med mig önskemålet kring att visa aktuell kursomgång tydligare.

När det gäller buggrapporteringen så har vi gjort åtgärder för att undvika att informationen tas bort vid uppdatering. Det krävs dock en manuell handpåläggning för att det ska fungera. Det är nämligen så att man när man gör en ändring i TimeEdit faktiskt tar bort en bokning och lägger in en ny. Därför har vi infört rutinen att schemahandläggarna manuellt lägger in den tidigare koden i den nya händelsen för att vi ska kunna mappa ihop förändringarna. Min upplevelse är att det fungerar och görs av de centrala schemahandläggarna, men det är klart att det ibland kan ske misstag. Ni har en egen schemahandläggare i Kista, så du kan ju också kolla med den personen om samma rutin följs vid ändringar. Vi upplevde detta som den bästa lösningen för tillfället då KTH har stått inför ett byte av schemaläggningssystem, som tyvärr har blivit försenat, men nu är påbörjat. I samband med implementering av det nya schemasystemet kommer vi så klart se över dessa delar.

commented 27 April 2013

Kan man (dvs jag som lärare) flytta en serie kommentarer som hamnat under fel sida? Jag har t.ex. två undersidor för olika labbar i min kurs och det har kommit kommentarer för lab 1 under sidan för lab2.

Administrator commented 29 April 2013

Nej man kan idag inte flytta kommentarer.

commented 30 April 2013

Hej !

Kan jag lägga till en användare som inte går en specifik kurs? Har försökt att lägga till personen som assistent men han ser ej innehåll i kursen (MF1035). Jag har valt att syudents teachers o assistants skall se innehåll men ej andra.

Mvh

Mikael Hellgren

Administrator commented 30 April 2013

@Mikael

Hej! Jag antar att assistenten i fråga är Kazvan Heini, eftersom det är den enda registrerade assistenten på kursen. Han borde ha tillgång till allt material på kursen, skulle du kunna ge något exempel på något han inte kommer åt?

commented 22 August 2013

Hej,

all info i "News" ska synas globalt har jag förstått. För att testa detta provade jag att logga ut och titta på News för kursen ix1303, där jag är kursanvarig.

https://www.kth.se/social/course/IX1303/

Tyvärr syns bara väldigt gamla inlägg, och inte de nya jag gjort med viktig info för de som ska skriva omtentan eller komplettera projekt nu före terminsstart. Jag har även provat att ändra kursomgång (testade flera) men det hjälpte inte heller. 

Det vore bra om de nya inläggen syntes automatiskt i "Standard view" (dvs där man hamnar per default). Tack för hjälpen!

Administrator commented 22 August 2013

Hej Anna!

Allt som är skrivit in "news"/nyhetsflödet är inte synligt för oinloggade. Varje person som skriver ett inlägg väljer själv synligheten för inlägget precis som på sidorna. Du kan gå in på ett inlägg och ändra synligheten om du vill att det ska ställas om så att flera ska se inlägget. Tryck på länken "inlägg" , under själva inläggstexten hittar du synlighet och ändra.

Defaultvärdet för synligheten är inloggade användare. Du kan själv ändra vilken default synlighet du ska ha när du skriver något nytt material i dina prenumerationsinställningar. Scrolla ner till slutet av sidan, så hittar du "Innehåll jag skapar är som standard synligt för" så kan du välja "Alla" då blir dina inlägg automatiskt synliga för hela världen.

commented 22 August 2013

OK!

Det var inte så lätt att hitta, men nu fick jag till det med din hjälp. Bra att man kan välja, jag fick nämligen "lära" mig av en annan lärare att News alltid syns globalt.

commented 31 August 2013

Hej igen,

på KTH Social-sidan för kurs ix1304 (där jag är kursansvarig) finns en död länk till en "kurshemsida":

http://www.kth.se/student/program-kurser/kurshemsidor/kurser-ict/IX1304

Hur tar jag bort den? 

Jag avser att lägga all info om kursen på KTH Social, så någon annan kurshemsidan behövs knappast.

Tack för hjälpen säger

Anna

Administrator commented 31 August 2013

Den länken är den som är angiven i Kopps, så din koppsadministratör måste ta bort den. Den används även i kurskatalogen http://www.kth.se/student/kurser/kurs/IX1304 mm.

commented 12 September 2014

Hej!

Vi skulle gärna ha en enkel gruppsidan. Är det möjligt att deaktivera kalender och "comment this page or write a post"?

Tack för ett kort svar!

Administrator commented 12 September 2014

Det är inte möjligt just nu att dölja/ta bort funktioner i grupperna.

Maria Hägglöf removed his/her comment
 
December 2014
Maria Malmqvist posted 16 December 2014
commented 16 December 2014

Såg iNfo på. https://intra.kth.se/it/driftsinformation-webbtjanster/anstallda/problem-med-kurswebbar-programwebbar-och-gruppwebbar-1.529432

Är det ens möjligt att denna information kan återskapas?

/Maria

Administrator commented 16 December 2014
 
September 2014
Viggo Kann posted 31 August 2014
Administrator commented 1 September 2014

Vi har en fix påväg för problemet med personliga menyn! Tack för rapport!

 
May 2014
Administrator Fredrik Jönsson posted 14 May 2014
Administrator commented 14 May 2014

Tack för rapporten, vi känner till det felet. Du kan se inlägget https://www.kth.se/social/group/feedback-fran-anvand/post/hej-jag-har-feedback-pa-den-nya-editorn/ i feedback-gruppen.

Administrator commented 14 May 2014

Ok, tack.

 
January 2014
Emil Lenngren posted 18 December 2013
Administrator commented 19 December 2013

Tack för återkoppling.

Anledning att vi har en explicit Content-Disposition är för att hantera visa farliga filer (t.ex. .exe) och browsers som har farligt defaultbeteende då användaren inte förstår hur de skall jobba i browsern (t.ex. office dokument i explorer som kan redigeras men inte sparas). Jag håller med att det är oväntat på PDF osv, så vi lägger nog till ett undantag för visa mime typer. 

commented 19 December 2013

Låter bra :)

commented 15 January 2014

Ja, det vore praktiskt för oss som lägger upp kursmaterial!

commented 15 January 2014

Det vore underbart med ett undantag för pdf filer. Även när man ska exportera schemat använder ni content-disposition i headern. När man använder Google Calendar så behöver man ha en URL till en .ics fil (som förhoppningsvis uppdateras då schemat förändras), vilket skapar problem, eftersom kth ger en URL på formen

https://www.kth.se/social/user/12345/icalendar/12massa0symboler9

Det här kan lösas genom att göra en query med filtypen, vilken kths servrar ignorerar, men som gör Google Calendar nöjd. Så vi får istället en URL på formen

https://www.kth.se/social/user/12345/icalendar/12massa0symboler9?.ics

Detta är alltså bara ännu en irriterande grej när man använder den här metoden..

commented 15 January 2014

*Å andra sidan kan man ju tycka google kunde vara lite mer flexibel.

Administrator commented 15 January 2014

Ang iCal. Det låter intressant, men vi har inte märkt några problem att ladda urlen till google calendar mm (Other Calendar -> Add by URL). Berätta gärna mer.

commented 15 January 2014

Hm skumt, fungerar inte för mig iallafall. Gör precis så (Other Calendar -> Add by URL).

Men tack för snabbt svar!

commented 15 January 2014

Har bara försökt med Google Chrome iof, men känns som de borde vara kompatibla..

Administrator commented 15 January 2014

borde inte ha med browsern att göra, det är g-cal som läser och hanterar url:en. Maila din personliga url till vcteam@kth.se om det är ok kan vi kolla på den imorgon.

commented 15 January 2014

Ah! det är nog mitt eget fel trots allt. Har ni gjort schemaändringar nyligen? Det visade sig att mitt schema från förra terminen, som jag redan har i Google Calendar, redan använder sig av samma länk som jag försöker lägga till. Google stoppar alltså bara Add-ning av länkar som redan är Add-ade. Det konstiga är varför mitt schema inte är uppdaterat, men har för mig att det finns någon 24 timmars delay i Google Calendar som kanske spökar.

Sry!

Administrator commented 15 January 2014

ok tack.

din personliga url borde få de schemahändelser som finns för dina nya kurser utan att du behöver göra något. Men ja det har varit lite annatn fram och tillbaka i schema pga systemyte (inte relaterat till exporten)

Ja tyvärr är enda sättet att tvinga en 'refresh' av cal är att ta bort och sen lägga till den, ibland tom genom att avaktivera och sen aktivera din export så att du får en ny url.

Administrator commented 15 January 2014

ang PDF så i nästa release får browsern själv avgöra hur PDF skall hanteras (mime content type application/pdf).

 
Johan Montelius posted 9 January 2014

Johan Montelius tagged with socal opera. 9 January 2014

Administrator commented 9 January 2014

tack för återkopplingen, vi kollar på det med sökgänget.

 
Johan Montelius posted 9 January 2014

Johan Montelius tagged with Tigg tagg. 9 January 2014

commented 9 January 2014

... och hur får man till en rubrik???

commented 9 January 2014

eller om nu alla inlägg skall ligga i någon "nyhetstråd" borde det finnas möjlighet att kolappsa ett inlägg så att man bara ser ursprungsfrågan och inte alla kommentarer.

Administrator commented 9 January 2014

Inlägg är fråga/råd/nyhet/... vad du nu vill dela med dig av. 

Det finns en lista av inlägg för gruppen i https://www.kth.se/social/group/virtuellt-campus/posts/. Men det är bara en enkel början.

'titeln' byggs ifrån de första orden i ett inlägg. Från början var tanken att det skulle vara enkelt att bidra och att fundera på titel skulle isf vara hindrande. Men det skulle kunna göras frivillig mm.

commented 9 January 2014

ahh,  "inläggsarkivet", första gången jag ser det (vilket man kan tolka hur man vill). Så när denna funktion finns så kan man väll enkelt stänga av kommentarsmöjligheten på sidorna. För en kurs så håller jag sidorna rena och alla frågor med svar och eventuellt diskussion flyttas till  "inlägg". 

Man kan sedan kanske ändra lite i strukturern så att man snabbt kan söka och göra nya inlägg. Som det är nu kan jag söka inlägg under "Hitta inehåll"/"Inläggsarkiv" men skapar inlägg under "Skapa hantera inehåll"/"Nytt inlägg".

 
Feedback News