Virtuellt campus

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

OBSERVERA - denna grupp håller på att avvecklas

Informationen på dessa sidor kan vara inaktuell. Det pågår ett arbete att överföra motsvarande information till Intranät och Student på KTH. Du hittar tex Instruktioner till kurswebbarna på Intranätet.

Vi vill fortfarande ha en dialog med användare och erbjuda hjälp.

Så framöver gäller:

 

(Virtuellt Campus är ett projekt för utveckling och koordinering av KTH:s virtuella utbildningsstöd, där bl a kurs-, program och gruppwebbarna har utvecklats.)

 

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News