Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningsgrupp för Säkerhet och Trygghet (FST)

Säkerhet och trygghet är mänskliga rättigheter – att känna sig fri från risk och rädsla för fara är avgörande för alla människor och en förutsättning för det moderna samhället. En säker miljö möjliggör de mest grundläggande mänskliga behoven – en säker bostad och en trygg stadsmiljö som tillåter fri rörelse för alla. Detta framgår tydligt bland målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling som antogs av alla FNs medlemsstater 2015.

Ketut Subiyanto / Pexels

I forskningsgruppen för Forskningsgrupp för Säkerhet och Trygghet (FTS) arbetar vi med ett antal av frågor som rör den byggda och sociala miljön och människors säkerhet och trygghet. En inriktning i forskningen handlar om hur stadsmiljöer kan utformas för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället. Vi undersöker till exempel brott och rädsla utifrån en interaktion av parametrar som kön, ålder, fysisk och psykologisk förmåga, socioekonomisk status eller andra individuella egenskaper. Det kan till exempel handla om arkitektur och byggande av bostadsområden, men också om mindre förändringar på en otrygg eller brottsdrabbad plats i en stor eller mindre, rural kommun. Vi arbetar även med säkerhet som ett folkhälsoproblem, i synnerhet kopplingen av kvalitén på den byggda miljön till risker för till exempel fall bland äldre, självmord eller människors tillgång till blåljustjänster.

I gruppen ingår ett antal forskare, doktorander och studenter på KTH och/eller andra lärosäten/organisationer. Gruppen har för närvarande samarbete med Stockholms stad, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Trafikverket, Karolinska Institutet och Södertörns Högskola.

Forskningsgrupp för Säkerhet och Trygghet (FTS) leds av Prof Vania Ceccato.

Aktuella forskningsprojekt

 1.   Har platsförvaltningen betydelse för säkerhet? , Försäkringar, 2023-2025
 2.  ​​​​​ ​​Utvärdering av ljusförhållandenas betydelse för säkerheten och tryggheten i stationsmiljöer: Experiment och virtuell reality-scenarier (VR) , Region Stockholm, 2023-2024.

 3.   Sensoring av säkerhetsuppfattningar i och runt Kista: Ett tidsperspektiv på platsanvändare , 2023 - 2024 [på engelska]

 4. Landsbygdens perspektiv på brott och rättvisa: En global analys av viktimisering, säkerhet och polisarbete [på engelska]
 5. Effekten av stationsmiljön för brott och resenärers trygghet , Trafikverket, 2021-2023
 6. AI, stadsmiljö och trygghetsanalys i Stockholm , Projektet är en del av Senseable Stockholm Lab, 2021-2022
 7. Utveckling av fjärranalysdataanvändning för planering av säkra miljöer , FORMAS, 2020
 8. Vid vilka omständigheter sker cannabisbruk och -langning? , Region Stockholm, 2020-2021
 9. Att främja trygghet i bibliotekens miljö: En utvärdering av Högdalens modell , Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2020-2021
 10. Kritik, brott och hot mot svensk djurproduktion , Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), 2019-2021 [på engelska]
 11. Blått ljus i gröna omgivningar: Utmaningar och möjligheter för räddningstjänster i Sverige , FORMAS, 2019-2022
 12. Trygghet i kollektivtrafiken för universitetsstudenter: en internationell studie , 2018-2020 [på engelska]