Behörighet och antagning

Är du intresserad av att studera Farkostteknik 300 hp? För att bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla både den grundläggande och särskilda behörighet som krävs.

Behörighet innebär vilka förkunskaper som behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma oavsett vilken utbildning på grundnivå du söker.

Grundläggande behörighet uppfylls genom svensk eller utländsk gymnasieutbildning, gymnasial vuxenutbildning, studier på Folkhögskola eller motsvarande förkunskaper. Detta är reglerat i högskoleförordningen och gäller alla som söker utbildning i Sverige.

Mer om grundläggande behörighetskraven på antagning.se

Särskilda behörighet 

Särskilda behörighet är varierande behörighetskrav som finns för specifika utbildningar utöver den grundläggande behörighet.

Särskild behörighet för Farkostteknik 300 hp

Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Tänk på att om du har en överordnad kurs så kommer du inte behöva intyga behörighet till den underliggande kursen, har du läst och fått godkänt på exempelvis Matematik 4 så behöver du inte intyga behörighet i Matematik 3c/3b.

Dokumentation

Alla dokument som styrker din behörighet till utbildningen ska laddas upp på antagning.se senast sista kompletteringsdag.

Så laddar du upp dokument på antagning.se

Olika urval för antagning

Till våra grundutbildningar är ofta antalet sökanden större än antalet tillgängliga platser. Då måste ett urval göras. För att kunna delta i urvalet och konkurrera om en plats måste du visa att du är behörig och uppfylla kraven. I både särskilt och grundläggande behörighet.

Betygsurval och högskoleprovet

Det görs dels ett betygsurval och dels ett provurval baserat på högskoleprovet. Du kan samtidigt ingå i både betygsurvalet och provurvalet.

Matematik- och fysikprovet

Vi har även särskilda urval för programmet. Sökande till Farkostteknik 300 hp kan skriva Matematik­- och fysikprovet . Det är ett sätt att konkurrera om plat­serna på programmet utöver gymnasiebetyg och högskoleprov. Resultatet förändrar inte dina möjligheter att bli antagen via betyg eller högskoleprov.

Arkitektprovet samt Matematik- och fysikprovet ställs in 

Efter noga överväganden har de lärosäten som anordnar proven beslutat att de alternativa urvalen Arkitektprovet 2020 samt Matematik- och fysikprovet 2020 ställs in på grund av coronaviruset Covid-19 och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Andra urvalsgrunder

Sedan kan du också ansöka om prövning av andra urvalsgrunder.

Mer om de olika urvalsgrupperna och hur du ansöker om andra urvalsgrunder

Antagningsstatistik

Du kan också använda dig av Universitets- och högskolerådets sökfunktion för antagningsstatistik och söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget för respektive utbildning. Statistiken är uttagen efter sista anmälningsdag respektive efter urval 1 och 2. 

Antagningsstatistik på UHR.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-04-02