Till innehåll på sidan

Kurser och masterprogram, Farkostteknik 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Farkostteknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Farkostteknik

Medverkande är KTH-studenterna Adam Wiberg, Celeste Holm och Sophie Dellmark. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Farkoster, det vill säga flygplan, fartyg, rymdfarkoster samt väg- och spårfordon, är komplicerade och innehåller en stor mängd system för bland annat framdrivning, komfort och säkerhet. Ett stort kryssningsfartyg innehåller, i en mycket begränsad volym, i princip alla funktioner som finns i en stad, samt de funktioner som krävs för förflyttning. Civilingenjörsutbildningen inom Farkostteknik har därför en kombination av teknisk bredd och teoretiskt djup.

Årskurs 1

Årskurs 1 på Farkostteknik ger dig de kunskaper inom matematik, mekanik och fysik som krävs för att effektivt utveckla och producera framtidens hållbara farkoster. Parallellt med dessa kurser går du en perspektivkurs med projekt och föreläsningar som dels ger dig insikter i hur du som civilingenjör kommer att arbeta med farkoster, dels ger dig erfarenheter av att arbeta med öppna projekt, där slutresultatet inte är givet på förhand.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Du har nu grunden som krävs för att ta dig an teknikvetenskapen! Hållfasthetslära, design och produktframtagning, strömningsmekanik samt ljud och vibrationslära är exempel på kurser och du kommer bland annat att få designa, bygga och utvärdera en ljuddämpare. Du går också en kurs i design och produktframtagning där du designar och dimensionerar en eldriven gocart. Dessutom fördjupar du dig ytterligare inom mekanik, fysik och matematik.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

I trean får du dels lära dig hur du använder matematiken, fysiken och mekaniken i tekniska tillämpningar med kurser i elektroteknik, reglerteknik, signaler och mekaniska system samt moderna beräknings- och optimeringsmetoder. Du genomför även ett kandidatexamensarbete; examensarbete, grundnivå, 15 högskolepoäng.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

Efter de första tre åren väljer du en inriktning inom ramen för ett masterprogram, antingen mot ett farkostslag (väg, spår, vatten, flyg och rymd) eller mot ett teknikområde (till exempel teknisk mekanik, mekatronik, tillämpad matematik). Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, tar dig till forskningsfronten så att du är redo att tillämpa den senaste tekniken när du kommer ut i arbetslivet. Samtliga nedan listade masterprogram leder till en civilingenjörsexamen.

Valbara masterprogram

* Läses ett år på KTH och ett år på ett partneruniversitet utomlands.

** Endast spåret Kärnenergi är valbart.

*** Endast spåret Innovationsledning och produktutveckling är valbart.

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över masterprogram finns på KTH:s programwebb för respektive läsår.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05