Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Farkostteknik, civilingenjör, 300 hp

Civilingenjörsutbildningen inom Farkostteknik är unik i Sverige och finns bara på KTH. Utbildningen är bred och ger karriärmöjligheter inom många områden, t ex inom utveckling och forskning om tåg, bilar, flyg, fartyg och rymdfarkoster. Den gör dig redo att anta utmaningar för framtidens transportsystem; resurseffektiva fordon och farkoster för väg, vatten och rymd samt flexibla lösningar för kollektivtrafik och varutransporter.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildningens första tre år

Matematik 28%
Fysik 22%
Elektro- och systemteknik 9%
Teknisk mekanik 13%
Programmering 3%
Maskinteknik 4%
Valbar kurs eller inriktning 5%
Projekt/Examensarbete 16%
Jämför med annat program

Jämför med annat program ​​​​​​​ ​​​​​​​ 

Möjligheter med farkostteknik

En av de största utmaningarna för vårt samhälle är att transportera människor och varor utan för stor påverkan på miljö och klimat. Kunskap inom farkostteknik behövs för att utveckla den typ av lösningar och de transportsystem som behövs i framtidens hållbara samhälle. Självkörande bilar, uppkopplade godstransporter, snabbtåg och fossilfritt flyg är bara några av de områden där revolutionerande utveckling sker. Kunskap inom farkostteknik är också viktigt i utvecklingen av farkoster som möjliggör vårt utforskande av rymden.

Utbildning

Farkostteknik utvecklar din förmåga att analysera stora system och att ta fram nya innovativa lösningar, ofta med hjälp av datorberäkningar. Utbildningen ger dig ett innovativt tänkande och en bred kunskap i matematik, natur- och teknikvetenskap. Den har samtidigt fokus på att teknikkunskaperna tillämpas för att utveckla, konstruera och bygga farkoster och system som löser framtidens transportbehov. Du läser kurser i matematik, fysik och mekanik i kombination med kurser som produktutveckling, och ljud och vibrationer. Du lär dig också om hur etik, hållbar utveckling, jämställdhet och mångfald är kopplat till teknikutveckling och den moderna ingenjörsrollen. Efter år tre har du möjlighet att välja bland ett av KTH:s största utbud av masterprogram samt läsa delar av utbildningen utomlands.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Matematik- och fysikprovet

Vi har även särskilda urval för Farkostteknik 300 hp. Sökande till programmet kan skriva Matematik­- och fysikprovet. 

Läs mer om Matematik­- och fysikprovet under Olika urval för antagning på sidan Behörighet och antagning .

Jobb och framtid

Som civilingenjör i Farkostteknik är du eftertraktad inom många olika branscher.

Fordonsbranschen är en av flera som har behov av din kompetens. Du har stora möjligheter att direkt efter examen få ett jobb i Sverige eller någon annanstans i världen, tack vare KTH:s goda rykte internationellt och den nära samverkan mellan näringsliv, forskning och undervisning inom programmet.

Med de kunskaper du får med dig kan du arbeta inom en mängd olika områden. Forskning och utveckling av morgondagens fordon, farkoster och system med koppling till väg, mark, vatten och rymd är ett område där du kan få stort inflytande. Du kan arbeta som beräkningsingenjör, analytiker, forskare eller teknisk konsult. I samarbete med andra experter kommer du kunna leda utvecklingen mot ett hållbart samhällsbyggande, energisnåla transportsystem och klimatsmarta tekniska innovationer.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

En kort presentation om Farkostteknik

Medverkande är KTH-studenterna Adam Wiberg, Celeste Holm och Sophie Dellmark. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Farkostteknik för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Hållbar industri, innovation och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen samt Bekämpa klimatförändringarna. Transportsektorn står för en stor del av våra utsläpp av växthusgaser, både i Sverige och globalt. Här kan civilingenjörer i farkostteknik göra stor skillnad för att minska klimatpåverkan. En annan viktig del är att minska energi- och materialförbrukning i konstruktion av farkoster, samt att ta hänsyn till etiska aspekter för människa och samhälle i utformandet av transportsystem.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät)

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

Lärare på programmet arbetar tillsammans för att skapa en kreativ lärmiljö, där diskussion, resonemang och studentinflytande är en naturlig del. Syftet är att du som färdig ingenjör ska ha förmågan att hitta lösningar, konstruera det som behövs, bygga och slutligen använda lösningen. Varje termin genomförs minst ett större projekt där du får träna på olika aspekter av processen. Varje termin får du också träffa representanter från näringsliv och myndigheter i gästföreläsningar och som handledare i projekt.​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Farkostteknik tillhör du Flygsektionen. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb ​​​​​​​

Flygsektionens hemsida ​​​​​​​

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Genom civilingenjörsutbildningen i Farkostteknik har du möjlighet att åka på utbyte till framstående universitet i bland annat Australien, Schweiz, Storbritannien och USA. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Du har också möjlighet att läsa en längre tid vid ett partneruniversitet och få en examen både från KTH och det utländska universitetet. En dubbel civilingenjörsexamen är väldigt meriterande och öppnar ännu fler dörrar för en internationell karriär. 

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Läs om dubbel civilingenjörsexamen ​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar ​​​​​​​

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Fråga oss om studier

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-06