Till innehåll på sidan

Medieteknik, civilingenjör 300 hp

Civilingenjörsutbildningen inom Medieteknik på KTH passar dig som på kreativa sätt vill utforma teknik för mänsklig kommunikation. Efter utbildningen kan du driva utveckling inom allt från film och spelupplevelser till nyhetsindustrin och framtidens sociala medier. På KTH är Medieteknik en av de utbildningar där flest studenter blivit entreprenörer och ett flertal har startat framgångsrika internationella företag.

 Kvinna som bär VR-glasögon.

Viktiga datum

15 mars 2021: Anmälan öppnar
15 april 2021: Anmälan stänger
5 juli 2021: Sista kompletteringsdag om du har pågående gymnasiestudier *
16 juli 2021: Antagningsbesked 1
23 juli 2021: Sista svarsdag
29 juli 2021: Antagningsbesked 2
16 augusti 2021: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2021: Programstart

* övriga sökanden ska komplettera i samband med anmälan.

Överblick över utbildning

Matematik 22%
Fysik 3%
Programmering 5%
Datavetenskap 14%
Medieteknik 28%
Breddande färdigheter 13%
Valbar kurs eller inriktning 7%
Projekt/Examensarbete 8%
Jämför med annat program

Jämför med annat program  

Medieteknikens möjligheter

Medieteknik spelar en viktig roll i kommunikationen mellan människor och organisationer i hela samhället. Den möjliggör allt från nyhetssajter till nya virtuella miljöer – och ger stora möjligheter att motivera konsumenter till hållbara val. Medieteknik blir en allt större del av vår vardag, och genom maskininlärning kan tekniken utvecklas genom att lära sig själv. Det väcker frågor om etik kring hur den designas och används. Exempelvis diskuteras hur medieteknik kan utformas för att främja demokrati, inte vara ett verktyg för så kallade ”fake news”, samtidigt som den fortsätter att möjliggöra att människor kommer till tals och kan uttrycka sig.

Utbildning

Medieteknik är en teknisk utbildning med fokus på att utveckla nya sätt för människor att kommunicera. Du lär dig att utveckla medietekniska lösningar, datasystem och gränssnitt som förenklar och förbättrar mänsklig kommunikation och interaktion. Utbildningen innehåller mycket matematik och programmering, men den är också kreativ då lösningar ofta integrerar olika typer av media, som video och ljud, med tekniken.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

För dig som vill arbeta inom spelbranschen

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Webbinarium, Medieteknik

Se vårt webbinarium från Medieteknik. Webbinariet fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Jobb och framtid

Som civilingenjör inom medieteknik är dina karriärmöjligheter nästan obegränsade. Medieteknik för kommunikation används av allt från kläd- och biltillverkare till tv-bolag och företag som erbjuder online musiktjänster eller använder maskininlärning för medieteknik. Typiska arbetsuppgifter kan vara att skapa medielösningar, designa appar eller visualisera data för exempelvis klimatpåverkan. Det är vanligt att jobba som projektledare eller chef inom ett valt expertområde.

Många studenter från utbildningen börjar jobba inom nyhetsindustrin eller spel- och underhållningsbranschen, antingen som anställd eller egenföretagare. I Stockholm finns en stark musikindustri som har behov av kompetens inom medieteknik – men också utomlands finns många spännande möjligheter. Det finns även ett stort behov av ingenjörer inom medieteknik som forskar.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

Medieteknik för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om God utbildning för alla, Bekämpa klimatförändringarna samt Fredliga och inkluderande samhällen. I utveckling av medieteknik står människan i centrum. Medieteknik kan användas för att förenkla och förbättra inlärning och utbildning samt förstå komplexa data som energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Verktyg baserade på medieteknik kan uppmuntra till beteendeförändringar för att exempelvis förbättra hälsa och minska energianvändning och matsvinn. En annan viktig hållbarhetsaspekt handlar om att anpassa IT-system och produkter för människor med olika typer av behov.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

Många kurser på utbildningen är projektbaserade med interaktiva undervisningsmetoder. Exempel på moment du får genomföra för att lära dig om medieteknik är hackaton, design fiction, debatter, ljudsättning av film och skapande av en interaktiv dokumentär. Undervisningen är forskningsnära och i nästan alla kurser ingår gästföreläsningar. Programmet har flera moderna miljöer som används för laborationsövningar. Där har du tillgång till en speciell och kreativ studiemiljö med robotar, 3D-printer, laserskärare, rörelseanalyssystem med infraröda kameror, teknik för ljud- och ljusdesign och andra sensorer och verktyg.

Könsbalansen på utbildningen är jämn med ungefär lika många kvinnliga som manliga studenter. Sammanhållningen på utbildningen är god och när studenter tillfrågats om de skulle rekommendera utbildningen har 100 % av dem svarat ja.

Lärare berättar: "Här utvecklar du framtidens medier"

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Medieteknik tillhör du Sektionen för Medieteknik. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Sektionen för Medietekniks hemsida

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Genom utbildningen i Medieteknik har du möjlighet att åka till framstående skolor i exempelvis Singapore, Tyskland, HongKong och USA. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration på campus

Därför KTH

Välkommen till KTH! Här nämner vi några anledningar till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss.

KTH:s bibliotek

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.