Till innehåll på sidan

Teknologie kandidat på KTH

En kandidatexamen är ett bra alternativ om du vill läsa ett treårigt tekniskt inriktat program som ger en mer generell examen än ett ingenjörsprogram.

Kandidatutbildningar 180 hp

Fastighet och finans 180 hp
Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp
Informations- och kommunikationsteknik 180 hp

Teknologie kandidat 

KTH:s kandidatprogram är anpassat till den internationella utbildningsstrukturen där kandidatexamen eller Bachelor’s Degree är väletablerat världen över. Efter examen kan du välja att bege dig direkt ut på arbetsmarknaden eller fortsätta dina studier vid KTH eller något annat universitet.

Utbildningens upplägg

Det tar tre år att bli teknologie kandidat, och det är en examen på grundnivå (Bachelor’s degree). Även om kandidatexamen jämförelsevis är en mer generell examen har vissa av KTH:s kandidatprogram tydliga inriktningar och ämnesmässiga profiler. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan utföras antingen på KTH, utomlands eller på ett företag.

Läs mer om utlandsstudier

De olika kandidatprogrammen skiljer sig i åt vad gäller behörighetskrav och innehåll, men samtliga utbildningar ger möjlighet till fortsatta studier på masternivå.

Läs mer om KTH:s masterprogram

Karriärmöjligheter

Beroende på vilket kandidatprogram du väljer har du generellt goda, men varierade karriärmöjligheter. Med en examen från någon av utbildningarna Fastighet och finans eller Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling kan du exempelvis jobba på bank, försäkringsbolag, fastighetsbolag, konsultföretag eller som fastighetsmäklare. Med en examen från Informations- och kommunikationsteknik (ICT Bachelor) väntar breda och även internationella karriärmöjligheter inom många olika branscher - från den traditionella IT-branschen, till dataspelsindustrin eller miljö- och energisektorn.

Läs mer om arbetslivet efter KTH

Få våra nyhetsbrev

Du kan via våra nyhetsbrev få inspirerande och aktuell information kring KTH:s olika utbildningar, och få reda på det du behöver för att välja rätt.