Till innehåll på sidan

Hans Ringström

Professor i matematik

Om Hans Ringströms forskningsområde

Foto: Jann Lipka

Hans Ringström bedriver forskning om matematiska problem som uppkommer i Einsteins allmänna relativitetsteori. Speciellt intresserar han sig för problemställningar i kosmologi, studiet av universum i dess helhet. Standardmodellen av universum är baserad på två antaganden; homogenitet och isotropi. Dessa innebär att för ett ögonblick i tiden ser man ingen skillnad mellan olika punkter i rummet (homogenitet) och inte heller en skillnad mellan olika riktningar (isotropi). Antagandena blir rimliga i en skala som är relevant för kosmologi, där det är meningsfullt att uppfatta galaxer som små.

Med antagandena om homogenitet och isotropi reduceras Einsteins ekvationer till ett, matematiskt sett, enkelt problem. Slutsatsen blir att universum började med en Big Bang för att sedan expandera för evigt eller kollapsa igen. De modellerna stämmer väl med gjorda observationer. För att försäkra sig om att de är rimliga krävs emellertid att man kontrollerar att de är robusta. Ett centralt tema i Ringströms forskning är därför att försöka besvara vad slutsatsen blir när man släpper på dessa antaganden. Får man en Big Bang med godtyckligt starka gravitationsfält? Vad händer med rumtiden om man tar ett initialt tillstånd motsvarande en standardmodell av universum och stör det lite grand?

Kontakt

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-10-25
Anders Hultqvist
Annika Borgenstam
Anna Jensen
Anders Karlström
Björn Frostell
Dejan Kostic
Christian Gasser
Britt Östlund
Gunilla Efraimsson
Jakob Kuttenkeuler
Ines Lopez Arteaga
Hans Ringström
Jonas Faleskog
Per Brunsell
Ola Eiken
Mattias Dahl
Srinivasan Anand
Ulrich Vogt
Svetlana Ratynskaia
Svein Kleiven
Ulrika Knagenhielm-Karlsson