Till innehåll på sidan

Per Brunsell

Professor i exprimentell fusionsplasmafysik

Om Per Brunsells forskningsområde

Foto: Jann Lipka

Fusionsforskningens mål är att utveckla en ny typ av kärnreaktor där energi frigörs genom att atomer slås samman istället för att klyvas. Fördelen är att man istället för uran kan använda vanligt havsvatten som bränsle. Bränslet är i form av ett flera miljoner grader hett gasplasma. I en fusionsreaktor används ett magnetfält för att innesluta det heta plasmat.

Ett problem som kan uppstå är att plasmat kyls ned genom instabiliteter. Per Brunsells forskning handlar om att förstå plasmainstabiliteter – hur de uppkommer och hur de kan motverkas. Det hittills viktigaste resultatet av forskningen är en metod för att stabilisera plasmat med hjälp av aktivt styrda magnetspolar.

En stor fusionsforskningsanläggning (ITER) är under uppbyggnad i Frankrike. Det är ett internationellt samarbetsprojekt där även Sverige och KTH deltar. ITER kommer att bli den första forskningsanläggningen där man får ett positivt energiutbyte. Den genererade fusionseffekten kommer att vara 5-10 gånger större än den effektinmatning som krävs för att hetta upp plasmat.

Fusionsenergin kommer att bli till stor nytta för samhället i ett längre tidsperspektiv, om 40-50 år. Fusion kommer då att vara en säker, miljövänlig och framförallt uthållig energikälla som kan ge ett betydande bidrag till världens energiförsörjning.

Kontakta Per Brunsell

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-10-25
Anders Hultqvist
Annika Borgenstam
Anna Jensen
Anders Karlström
Björn Frostell
Dejan Kostic
Christian Gasser
Britt Östlund
Gunilla Efraimsson
Jakob Kuttenkeuler
Ines Lopez Arteaga
Hans Ringström
Jonas Faleskog
Per Brunsell
Ola Eiken
Mattias Dahl
Srinivasan Anand
Ulrich Vogt
Svetlana Ratynskaia
Svein Kleiven
Ulrika Knagenhielm-Karlsson