Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jochen Schwenk

Professor i translationell proteomik

I framtiden kan det räcka med en droppe blod för att få uttömmande information om din hälsa. Proteinerna i blodet kan visa om du lider av en sjukdom, vilken sorts sjukdom det gäller, och även visa vilken risk just du löper att bli sjuk.

Jochen Schwenk utvecklar och använder metoder som analyserar hundratals proteiner som cirkulerar i blodet. Med hjälp av avancerad teknik hoppas forskarna kunna identifiera vilka proteiner som indikerar olika hälso- och sjukdomstillstånd. 

Jochen Schwenks forskning involverar flera olika discipliner för att ge en så bred förståelse som möjligt om hur blodets proteiner kan ge hälsorelaterad information om allt från cancer till diabetes.

Forskningen görs vanligtvis i fyra steg där det första är att utforma studierna som görs med hjälp av prover från klinik, biobanksprover och insamlade prover från befolkningen. I det andra steget utförs storskaliga analyser för att generera data med hög kvalitet. Under det tredje steget analyseras datan tillsammans med ytterligare information om patienterna, bland annat med hjälp av avancerad biostatistik och olika beräkningsmetoder. I det fjärde steget kontrolleras och bekräftas de experimentella fynden samt utvecklas vidare för att kunna användas i ytterligare studier.

Schwenk har arbetat inom projektet Human Protein Atlas med att utveckla metoder för att använda och validera antikroppar som kan upptäcka nya biomarkörer i blodet. Det långsiktiga målet är kunna använda data från blodproteinmätningar inom precisionsmedicinen, till exempel för att skräddarsy behandlingar efter varje individ.

Anatoly Belonoshko
Ann Legeby
Aristides Gionis
David Rydh
Fredrik Viklund
James Gross
Jochen Schwenk
Jonathan Metzger
My Hedhammar
Mårten Ahlquist
Nina Wormbs
Peter Hedström
Sandhya Choubey
Shervin Bagheri
Tomas Karlsson