Till innehåll på sidan

Det hoppas forskarna att 2022 bjuder på

NYHET

Publicerad 2021-12-22

När fyra av KTH:s forskare blickar framåt väcks förhoppningar om att kunna bidra till svart bälte i samarbete, en mer hållbar värld och mindre stereotypa robotar.

Porträttfoto Katie Winkle
Katie Winkle

Katie Winkle  studerar interaktion mellan robotar och människor. 

– Under 2022 hoppas jag på att kunna fortsätta att utveckla metoder för att kunna designa och automatisera sociala robotar; för barn och tillsammans med barn. Mer specifikt vill jag titta på hur vi kan förbättra inkludering och minska skillnader i hur unga människor utvecklar digital kompetens och blir mer intresserade av att studera datavetenskap och robotik. Sedan ska jag fortsätta undersöka hur vi kan lägga till ett feministiskt perspektiv till människa-robotinteraktion så att vi slutar ge robotarna stereotypa könsroller.

– Jag är förvånad över hur stort intresse mitt arbete med feministiska, sociala robotar  väckt under året som gått. Detta var mitt första forskningsarbetet som postdoktor vid KTH, och det har tagits emot så bra att replikerande tvärkulturella studier gjorts både i Japan och USA för att jämföra resultat.

Porträttfoto Erik Stenberg
Erik Stenberg

Erik Stenberg  forskar bland annat om hur man kan återanvändaa delar av rivna hus. Betong är världens mest använda byggmaterial och har en hög klimatbelastning.

– Jag tror och hoppas att den forskning vi gör om återbruk av betongelement  kommer att synas ännu mer. Vi har planerat att delta med forskningsresultat och utställningar både i H22 City Expo i Helsingborg och arkitekturtriennalen Terra i Lissabon. Jag ser också fram emot att fortsätta utforska bostadens roll i ett hållbart samhällsbyggande tillsammans med alla kloka studenter på KTH Arkitekturskolan.

– Under 2021 påbörjade vi det fyraåriga forskningsprojektet ReCreate som finansieras av EU Horizon 2020. Eftersom denna typ av stora forskningsprojekt alltid tar flera år att skriva och förbereda så känns det onekligen som en seger att få sätta i gång.

Porträttfoto Britta Nordin Forsberg
Britta Nordin Forsberg

Britta Nordin Forsberg  forskar om datorspel och VR-teknik som ska hjälpa företag att hitta rätt personer för olika toppjobb.

– 2022 kan bli helkul på jobbet för den som vill vara i framkant: Ta emot kollegor i ditt smakfullt inredda tredimensionella, digitala mötesrum och kör allt från intervjuer till interaktiva workshops där. Eller koppla bort mejlplingandet för en stund och låt dig uppslukas av spännande vetenskapsbaserade dramatiserade rollspelsscenarier i virtual reality . Kan ge "svart bälte" i samarbete. Tillsammans med kollegor på KTH och i nära samverkan med andra lärosäten i landet, Norden och Europa samt organisationer och företag tar vi oss an detta med liv och lust. Vi kommer undersöka vad som krävs för att detta ska vara till nytta år 2022 och framåt. Ja, år 2022 och framåt kommer virtual reality att explodera inom organisationer och då måste vi forskare vara på hugget för att vara relevanta.

Porträttfoto Kent Eriksson
Kent Eriksson

Bland Kent Eriksson s uppdrag ingår forskning om finansierings- och affärsmodeller för en mer hållbar byggbransch.

– Under 2022 kommer forskningsarbetet vid KTH-ledda Sustainable Finance Lab att leda till ett mer hållbart samhälle. Jag vet att det låter väldigt ambitiöst och kanske också pretentiöst, men forskningen vi bedriver kan vara en katalysator för en mängd kraftfulla insatser inom hållbarhetsområdet. Exempelvis så pekar de flesta banker och fonder att dåliga mått och data om hållbarhet är ett hinder när de vill investera och finansiera hållbart. Det är ett typiskt område där forskarna kan bidra, exempelvis genom att utveckla metoder och data som mäter hållbarhet.

- Under 2021 startade jag och några kollegor Sustainable Finance Lab . Det är ett nationellt centrum mer flera lärosäten under KTH:s ledning som arbetar för att utnyttja finanssektorns starka transformativa kraft för att öka hållbarheten. Det brukar sägas att "pengar styr världen" och vi utvecklar sätt för att de väldigt kraftfulla kapitalströmmarna ska inriktas mot ökad hållbarhet.

Enkät: Peter Ardell och Jill Klackenberg