Till innehåll på sidan

Här utvecklas framtidens elväg

Nicole Kringos står framför väg 73 och ett grönt fält
– Om vi ska nå hållbarhetsmålen måste akademi och näringsliv samarbeta kring stora samhällsprojekt, säger KTH-professor Nicole Kringos. Foto: Fredrik Persson
Publicerad 2020-10-14

En elväg med dynamisk laddning av fordon under färd förbereds mellan Västerhaninge och Nynäshamn. KTH är med i utvecklingsplanerna för väg 73, som kan bli den första permanenta elvägen i sitt slag i världen.

─ Vi utvecklar ett pilotprojekt som steg för steg kan kopplas ihop med nya sträckor, till ett framtida elvägssystem i stor skala, berättar Nicole Kringos , professor i vägteknik på KTH.

Sedan ett år tillbaka arbetar hon med att demonstrera nya möjligheter som den nya vägen kan skapa i regionen. Erbjudandet till Trafikverket har framställts i samarbete med olika partners, däribland Region Stockholm.

Av de 14 förslag som 2018 kom in till Trafikverket står nu valet mellan två alternativ: väg 73 mellan Västerhaninge och Nynäshamn samt E20 mellan Hallsberg och Örebro.

Nicole Kringos vid väg 73 med laptop
– Före årsskiftet ska det avgöras vilken vägsträcka som blir elväg. Men även om Örebrosträckan blir utvald så kommer arbetet med väg 73 inte att ha gjorts förgäves – det här projektet är fortsatt viktigt för Europa, säger Nicole Kringos, KTH-professor i vägteknik.

 Valet görs före årsskiftet, så det är spännande nu. Dynamisk laddning genom elvägen gäller inledningsvis tung godstrafik. I kombination med laddningsstationer kan vägen i ett senare skede även ge möjlighet att ladda personbilar.

Hur kommer övrig trafik på väg 73 att påverkas om det byggs en permanent elväg på den sträckan?
– Tanken är att elektrifiera en av dagens två vägbanor på väg 73. Så trafiken kommer att påverkas till viss del under konstruktion, och den elektrifierade lastbilstrafiken är tänkt att komma igång senast 2023, säger Nicole Kringos.

Att ladda batterier i elfordon genom väglösning har tidigare testats på tillfälliga anläggningar, bland annat på Arlanda, Gotland, i Gävle och i Småland.

Datorskärm med karta hålls upp framför väg 73
Stora aktörer som kommuner, akademi och näringsliv i stockholmsregionen ställer sig enligt Nicole Kringos positiva till elvägspiloten längs väg 73.

– Vi kommer i längden att kunna minska utsläppen i trafiken dramatiskt genom att elektrifiera transportfordonen. En motivering till elvägslösningen för väg 73 är att den tunga lastbilstrafiken från hamnområden kan ske fossilfritt i framtiden.

I valet mellan de två vägsträckorna studerar Trafikverket förutsättningar som finansiering, krafttillförsel och teknik. När en sträcka har valts ut arbetar forskare och samarbetspartners vidare med pilotprojektet, som ska stå klart redan i slutet av 2021.
– Vi kommer bland annat att skapa modeller för att kunna förebygga felaktigheter och skador som kan uppstå på vägbanan, säger Nicole Kringos.

Väg 73 med ett par bilar med skog i bakgrunden
Tanken är att elektrifiera en av dagens två vägbanor på väg 73

Som forskare specialiserar hon sig på utveckling av asfaltsmaterial, bland annat till elektrifierade vägar.
– Smarta vägar ger infrastrukturen en ny roll i vårt samhälle, och ger oss möjligheter att tidigt bidra med vår forskning.

Covid 19 visar hur allt i samhället hänger ihop

Nicole Kringos brinner inte bara för materialforskningen, utan även för samarbetet mellan akademin och samhället i stort.
– Covid 19 har exempelvis visat hur allt i samhället hänger ihop, och visat på vikten av systemperspektiv. Vi kan inte längre isolera våra tankar och idéer från varandras expertområden.

– Vi vinner på att skapa den här sortens utmaningar för tvärvetenskapliga samhällsprojekt. Istället för att varje område sitter med sin egen grej ser man till att tidigt koppla forskningen till samhällsutvecklingen.

Vad är din förhoppning inför framtidens samhällsbyggande?
– Att vi får fler nyutbildade ingenjörer som arbetar icke-linjärt och samarbetar mellan olika områden för att skapa samhällsnytta.

Katarina Ahlfort
Foto: Fredrik Persson

Fakta elvägar

  • Elvägar kan bli ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem.
  • Genom elvägspiloten demonstreras hela vägssystemet med lösningar för vägbanan och kringtjänster som betal –och access-system.
  • I december 2018 gick Trafikverket ut med en förfrågan för att få in förslag på lämpliga pilotsträckor. Av fjorton förslag har två sträckor valts ut: E20, Hallsberg–Örebro, och väg 73, Västerhaninge–Nynäshamn.
  • Under 2020 ska Trafikverket enligt plan välja ut en av sträckorna, som därefter ska vidareutvecklas till permanent elväg.
  • Trafikverket tar hänsyn till kriterier som vägtyp, trafikvolymer, transportupplägg, omgivningens natur- och kulturmiljö, och möjlighet till kraftförsörjning.

Fakta Road2Science

  • Nicole Kringos är centrumföreståndare för Road2Science.
  • är ett kompetenscenter med uppdrag att skapa samarbete mellan näringsliv och akademi inom infrastrukturen för transport.
  • Bland annat har Road2Science drivit studentrekryterande ungdomsprojekt i Nynäshamns kommun
Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-10-14