Till innehåll på sidan

Helhetstänk som utvecklar idéer

Aniela Hotlink, som vann Global Change Award 2018, tillsammans med Gustav Notander.
Entreprenörer som Aniela Hotlink, en av vinnarna av Global Change Award 2018, har fått coaching med KTH:s Innovation Readiness Level Model. Till höger: Gustav Notander, affärsutvecklingscoach på KTH Innovation. Foto: David Callahan
Publicerad 2020-04-08

KTH har utvecklat en modell för innovationsutveckling som gör det lättare att navigera i de olika delar en ny idé behöver hantera för att lyckas. I ett samarbete med H&M Foundation stöttar modellen entreprenörer inom klädindustrin när de ska ta sina hållbara teknologier från idé till marknad.

KTH:s internationella renommé när det gäller innovationer kretsar kring några stora namn med rötter vid universitetet – som exempelvis Spotify och Soundcloud. Men det bygger också på en lång rad av mindre företag, som har startats med hjälp av KTH:s innovationsstöd, .

Gustav Notander och Aniela Hotlink.
Gustav Notander (till höger) och Aniela Hotlink, grundare av Mycotex och en av vinnarna av Global Change Award 2018. Foto: H&M Foundation

– I hjärtat av dessa succéhistorier har vi the KTH Innovation Readiness Level Model , säger Gustav Notander, affärsutvecklingscoach på KTH.

Rätt sak vid rätt tillfälle

Med en stark meritlista när det gäller att stötta nya idéer och startups från KTH skapar modellen efterfrågan hos en rad universitet, inkubatorer och företag i hela världen, konstaterar han.

– Vår modell går ut på att göra rätt sak vid rätt tillfälle och se till att ha rätt resurser för att kunna göra det, säger Gustav Notander och fortsätter:

– Modellen bryter ner en pågående och komplex resa i mindre steg, så att du får en bättre känsla för var du befinner dig, vart du är på väg och vad du ska göra. Den hjälper ett team att behålla fokus, utan att glömma bort de andra områdena, säger han.

Sex viktiga fokusområden

Illustration som visualiserar modellen KTH Innovation Readiness Levels.
Modellen visualiserar de framsteg en startup gör i sex viktiga fokusområden: kund, affärer, teknologi, IP, team och finansiering.

Innovation Readiness Level-modellen är konstruerad på ett sätt som är enkelt att följa, med visualisering som visar de framsteg en startup gör i sex viktiga fokusområden: kund, affärer, teknologi, IP, team och finansiering. Dessa fokusområden är alla dimensioner av innovationsutveckling där olika aktiviteter påverkar varandra.

– Den visuella aspekten är mycket viktig. Om du pratar om din idé med någon annan – en coach eller en medlem i ditt team – så kan du helt enkelt ta upp modellen på skärmen och gå igenom de olika nivåerna tillsammans, säger Gustav Notander.

Att få hela bilden klar för sig och bibehålla det perspektivet är en av de största utmaningarna för entreprenörer, enligt Gustav Notander.

– Det är få människor som har en känsla för alla de olika delarna. Du ser det i de tidiga stegen av en idés utveckling. De flesta tenderar att ha en bra förståelse för ett eller två av områdena, säger han.

I egenskap av affärsutvecklingscoach kan han se hur modellen ger struktur både i individuella coachmöten och i innovationsprocessen som helhet.

Fokus på helheten

På ett universitet som KTH är det många av entreprenörerna som har större fokus på den tekniska delen, enligt Gustav Notander. Men Innovation Readiness Level-modellen tar med i beräkningen att ett fokusområde kan ta över ett teams uppmärksamhet på bekostnad av de andra områdena. Det gör att de kan undvika att lägga för mycket fokus på bara ett av områdena, menar han.

Gustav Notander tillsammans med en av de entreprenörer han jobbar med.
Gustav Notander (till vänster) coachar en entreprenör. Foto: David Callahan

– Det är ett bra ramverk som hjälper oss att följa utvecklingen på ett mer objektivt sätt, säger Gustav Notander.

Modellen är en viktig del av KTH:s partnerskap med H&M Foundation och deras . Varje år väljs fem vinnande innovationer ut för att delta i ett ettårigt acceleratorprogram som KTH erbjuder tillsammans med H&M Foundation och det globala konsultföretaget Accenture.

– Syftet är att stötta innovationer som kan bidra till att skapa en hållbar klädindustri och hjälpa entreprenörerna att nå marknaden, säger Gustav Notander.

Fler partnerskap är på gång med universitet och inkubatorer världen över, konstaterar han.

– Just nu är behovet för nya lösningar större än någonsin. Genom partnerskap kan KTH spela en större roll i att hjälpa innovationer att hitta rätt väg framåt och bidra till att lösa krisen vårt samhälle befinner sig i.

David Callahan / Håkan Soold

Tema Innovation

KTH:s innovationsarbete har en lång historia av att bidra till samhällsutvecklingen. Den här artikelserien samlar några exempel på hur KTH:s forskare och studenter bygger framtidens hållbara samhälle – genom nya uppfinningar och lösningar som når marknaden, men också genom nya sätt att se på världen och angripa viktiga utmaningar.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-04-08