Till innehåll på sidan

Brighterprogrammet hjälper startups att lyckas internationellt

Bild av några av de som deltog i Brighterprogrammet i New York hösten 2019.
Några av deltagarna i Brighterprogrammet i New York i höstas. Bakre raden från vänster: Jasmin Sabir från startup-bolaget Ellure, Meysam Sadegh, från Noteful, Emelie Jin och Alexander Jakobsen från Waves och Vegas Simbelis från Art Value. Främre raden från vänster: Selah Li från Ellure och Patarawan Ongkasuwan från Art Value. Foto: Lisa Bäckman
Publicerad 2020-03-04

KTH Innovations program Brighter tar med sig startups till internationella innovationsmiljöer där de får lära sig hur det är att verka på en global marknad. En av dem är Waves, som var med i New York i höstas med sin idé för en tjänst som hjälper privatpersoner att göra investeringar som maximerar hållbarhetsmässig impact (påverkan).

En app som gör det möjligt för privatpersoner att göra hållbara investeringar. Det var den idé till startup-bolaget Waves  som Emelie Jin och Alexander Jakobsen, som båda läser fjärde året på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, tänkte sig att jobba vidare med när de sökte till Brighterprogrammet på . Ett program där startups varje år får möjligheten att pröva sina vingar och se om det finns möjlighet för dem att flyga internationellt.

Alexander Jakobsen från uppstartsföretaget Waves.
Alexander Jakobsen från Waves. Foto: Lisa Bäckman

Efter en intensiv vecka i New York i höstas har de skruvat ytterligare på idén, ändrat inriktning och släppt tanken på att ta fram en app själva. Nu går deras tjänst Waves ut på att rekommendera investeringar som har stor impact (påverkan) kopplat till de globala utvecklingsmålen.

– Vi kommer fortfarande att vända oss till privatpersoner, men vi kommer att göra det via bankerna. För oss handlar det om hur vi kan påverka och göra mest impact. Och vi tror att vi gör det som en tjänst på bankernas appar, säger Emelie Jin.

Värdefull feedback

Vill du jobba med hållbara innovationer?

Är du intresserad av affärs- och verksamhetsutveckling? Vill du få en spetskompetens inom teknik som gör dig väl rustad för att utveckla hållbara innovationer? Då kanske det program som Emelie Jin och Alexander Jakobson läser – civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi  – är något för dig.

Denna nya inriktning är ett direkt svar på den feedback de fick i New York, där de har kommit mycket längre inom finansiell robotrådgivning än vad Sverige har gjort, konstaterar Alex Jakobsen.

– I Sverige handlar det om att utforma och optimera själva tekniken. Men tekniken är relativt vedertagen. Det sa de vi träffade i New York: investerare på riskkapitalfonderna Carbon Ventures och Northvolt, med stor erfarenhet inom fintech, samt KTH-alumnen Petter Kolm, som är professor i finansiell matematik på New York University. Men de sa att det vi har är något unikt och det är att vi jobbar med värderingar, säger han.

En mycket viktig del av programmet är just detta att de startups som medverkar i Brighter tar till sig av den feedback de får. Det är en del av en läroprocess i programmet, som pågår i ett halvår med 15 deltagande startups varje år.

Porträttbild på Viktor Olsson.
Viktor Olsson, community- och programansvarig på KTH Innovation.

– Efter programmet ska de som varit med kunna stå på egna ben, ha ett nätverk och ha möjlighet expandera och fortsätta sitt internationaliseringsarbete själva, säger Viktor Olsson, community- och programansvarig på KTH Innovation.

Får sina första internationella kontakter

En lärdom kan också vara att man inte tar sin idé vidare. Man kanske sätter igång med en ny idé när man kommer hem – och det är också en vinst, konstaterar Viktor Olsson.

– Primärt handlar det inte om att våra startups ska åka iväg och hitta investerare. Snarare handlar det om att de ska få den första kontakten med ett ekosystem någon annanstans – eftersom Sverige är så litet, säger han.

Andra platser som programmet har varit på – utöver New York – är Silicon Valley, Boston och München. I höst åker man till Tokyo för första gången.

Innan de åker är det mycket förberedelser för de medverkande startup-företagen. På den ort de åker till får de träffa viktiga kontakter – investerare, företag och alumner från KTH – som de kan pitcha sina idéer för och som kan hjälpa till att öppna dörrar till nya kontakter. För att få ut tillräckligt mycket av detta behöver de lära sig vissa saker innan de åker. Hur fungeraraffärskulturen på orten ifråga? Vad har man på sig när man går på ett möte? Och hur följer man upp de kontakter man har haft möten med? Deltagarna får också träna mycket på att pitcha sina idéer.

Waves imponerade på FN

Viktiga kontakter som Emelie Jin och Alexander Jakobsen från Waves fick i New York var Meng Li och Luisa Karst från FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden. De har varit med och utformat de globala hållbarhetsmålen. Nu finns Waves idé med på FN:s Global Innovation Index, en plattform för innovationer, finansiering och insikter när det gäller global utveckling där FN är en av grundarna.

– Vi har nu ansökt via FN:s STI Forum  om att få åka dit i maj. Så om vi blir utvalda kommer vi att kunna presentera år idé för FN, säger Alexander Jakobsen.

Håkan Soold

Brighterprogrammet

KTH Innovations Brighterprogram är ett inspirations- och internationaliseringsprogram för tidiga startups- och forskningsbaserade kommersialiseringsprojekt med potential att nå en global marknad. Det är ungefär lika många studentprojekt som forskningsbaserade projekt som deltar i programmet. De som kommer med i programmet ska ha en tydlig plan för vad de vill åstadkomma med sin medverkan. Sedan starten 2013 har cirka 100 startups deltagit i programmet.

Brighter har ett stort nätverk av viktiga kontakter på de olika orterna dit man åker med sina startups. Nätverket består av investerare, företag och forskare och alumner från KTH som kan hjälpa till att öppna dörrar till vidare kontakter. Alumner från Brighterprogrammet är också en viktig resurs som deltagarna i programmet kan dra nytta av. Alumnerna, som har varit med tidigare år, kan berätta vad som gick bra och vad som gick dåligt och vad de hade gjort annorlunda om de var med igen.

Tips från Emelie Jin och Axel Jakobsen från Waves till studenter som vill gå vidare med en idé:

”Ta tillfället i akt och gör det när du är student! Det finns så mycket resurser på KTH. Dels kan man hitta medgrundare bland studiekamrater och även bland studenter från andra program. Dels finns det så mycket expertis på KTH – som KTH Innovation och professorer som man lätt får hjälp av.”

Tema Innovation

KTH:s innovationsarbete har en lång historia av att bidra till samhällsutvecklingen. Den här artikelserien samlar några exempel på hur KTH:s forskare och studenter bygger framtidens hållbara samhälle – genom nya uppfinningar och lösningar som når marknaden, men också genom nya sätt att se på världen och angripa viktiga utmaningar.