Till innehåll på sidan

Nytt och noterat

Publicerad 2022-05-16

Vem har fått vilka anslag? Vilka rön, resultat och forskare har uppmärksammats i omvärlden? Under vinjetten Nytt och noterat ges ett axplock av senaste nytt och händelser från KTH.

Årets mäktigaste inom hållbarhet

Porträtt på Olga Kordas.
Olga Kordas.

Olga Kordas , lektor i hållbar stadsutveckling, finns med på plats 34 på en lista över Sveriges hållbarhetsmäktigaste. Listan publiceras av miljötidningen Aktuell Hållbarhet och omfattar 101 personer som gör betydande insatser för att ställa om Sverige. Kordas är programchef för Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram med målet att skapa klimatneutrala städer år 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Belönas för koldioxidinfångning

Fabian Levihn , forskare inom fjärrvärme och energisystem, har fått Jan Häckners Bioenergipris för sitt arbete med koldioxidinfångning från biobränslen, så kallad Bio-CCS. Levihn har fått till stånd Bio-CCS vid Stockholm Exergis biobränsleeldade kraftvärmeverk i Värtan i Stockholm, vilket bland annat uppmärksammats på EU-nivå. Enligt prisjuryn har hans arbete bidragit till en mer positiv syn på biobränsleanvändning inom EU-kommissionen. Priset delas ut av Svebio, en intresseorganisation för förnybara energisystem.

Dricksvattenforskare prisas

Porträtt på Prosun Bhattacharya.
Prosun Bhattacharya

Prosun Bhattacharya , professor i grundvattenkemi, har fått priset George Burke Maxey Distinguished Service Award 2021. Bhattacharya forskar främst inom området dricksvattenföroreningar från grundvattenkällor i olika delar av världen, särskilt med fokus på geogena föroreningar – arsenik och fluor. Prisjuryn uppmärksammar Bhattacharyas internationella insatser för ökad kunskap och förståelse för vattenföroreningar och för att sprida modern undervisning och forskning inom hydrogeologi till stora delar av världen inte minst Asien, Afrika och Latinamerika.

Student blir VD för en månad

Emilia Rieschel, som läser datavetenskap vid KTH, har utsett till VD under en månad på Adecco Group, ett globalt företag inom kompetensförsörjning. Rieschel kommer i juni månad att skugga företagets nuvarande VD och arbeta tillsammans med henne i de moment som ingår i vd-rollen. Emilia Rieschel valdes ut av en jury i tävlingen som kallas CEO for One Month och som i år getts för tolfte gången. I motiveringen framhålls att Emilia Rieschel bland annat har en hög integritet, tydlig etisk kompass kombinerat med en intressant profil och med en egen vision och målsättning.

Algblomning granskas i exjobb

Porträtt på Louise Ulveland.
Louise Ulveland.

Louise Ulveland, nyexad student i kemiteknik, har fått pris av branschorganisationen Svenskt Vatten för bästa examensarbete inom VA-området. Ulveland har undersökt hur man med hjälp av sensorer på ett snabbt och automatiserat sätt kan mäta algblomning. Syftet är att snabbt kunna sätta in motåtgärder. Det största hotet med algblomning är cyanobakterier, som kan utsöndra olika gifter. I sitt arbete har Ulveland undersökt Görvälnverket vid Mälaren där algblomningen är ett stort problem, vilket antas öka med klimatförändringarna.

Fem KTH-projekt på IVA:s lista

Fem forskningsprojekt från KTH finns med på årets 100-lista från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Fokus i år är teknik i mänsklighetens tjänst som bedöms ha stor potential att komma till samhällsnytta. En av forskarna är Frank Jiang , som tillsammans med Jonas Mårtensson  och Karl Henrik Johansson  genom startupen ABConnect utvecklar mjukvara för självkörande bilar för att hantera komplexa situationer. Lauren McKee  och Mengshu Hao  listas för sin fossilfria hydrogel, som används i kosmetika och farmaceutiska produkter.

Mohammad Davari  listas tillsammans med flera kollegor för forskningen bakom InnoBrain, en plattform baserad på neurovetenskap för att automatisera hjärnvågsanalyser. På listan finns också iPercept, grundat av bland andra KTH-forskarna Károly Szipka  och Andreas Archenti , med en teknik som upptäcker om industriella maskiner går ojämnt eller behöver underhåll. Lina Bertling Tjernberg  listas för projektet GreenGrids-Flex, som skapar mer flexibla elkraftnät.

Prisad avhandling inom robotik

Porträtt på Esteban Restrepo.
Esteban Restrepo.

Esteban Restrepo , postdoktor inom reglerteknik, har vunnit pris för bästa avhandling inom kontrollsystem vid franska forskningsinstitutionen National Centre for Scientific Research. Restrepo forskar inom systemteknik med icke-linjär kontroll med tillämpning på autonoma robotar och flygsystem.

KTH-student årets Female Engineer

Emelie Svensson som läser teknisk kemi har utsetts till Årets Female Technical Engineer 2022. en utmärkelse som delas ut till en ingenjörsstudent som förutspås ha stor påverkan inom teknik i näringslivet. Priset är ett skräddarsytt traineeprogram på tre av de totalt åtta partnerföretag som stödjer programmet. Female Technical Engineer drivs av CoGig, ett bemannings- och rekryteringsföreta.

Text; Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-05-16