Till innehåll på sidan

Nytt och noterat

Porträtt på forskare.
Vilka rön, resultat och forskare har uppmärksammats i omvärlden? Under vinjetten Nytt och Noterat ges ett axplock av senaste nytt och händelser från KTH. (Foto: KTH)
Publicerad 2023-09-06

Skräddarsydda cancermediciner, supersnabba datorer och framtidens bostäder. Det är några av de områden där studenter och forskare från KTH fått uppmärksamhet i omvärlden under senare tid.

Avancerade läkemedel mot bröstcancer

Porträtt på forskare.
Hanna Barriga.

Hanna Barriga, forskningsspecialist, får drygt 1,8 miljoner euro, motsvarande 22 miljoner kronor, från Europeiska forskningsrådet ERC, för ett projekt om nanoläkemedel för bröstcancer med KTH som värdinstitution. Anslaget är ett så kallat Starting Grant.

Forskningen handlar om individanpassade läkemedel och leveransteknologi med syfte att leverera läkemedel på rätt plats, i rätt tid och så effektivt som möjligt. För SARS-CoV-2-vacciner användes en teknologi kallad lipida nanopartiklar som även kan användas för att bekämpa spridd bröstcancer. Forskningsprojektet har som mål att förstå hur förändringar i bröstcancerceller påverkar leveransförmågan av denna typ av läkemedel och hur forskarna kan skräddarsy leveransteknologin. Informationen ska användas för att skapa bättre läkemedel.

Genforskare får stort anslag

Ian Torao Hoffecker  som forskar inom genteknologi har beviljats anslaget Proof of Cocept från Europeiska forskningsrådet, ERC. Hoffecker är en av två forskare i Sverige som får anslaget i år som är riktat mot projekt i gränslandet mellan forskning och innovation på väg ut på marknaden. Hoffecker, som tidigare även fått ERC Starting Grant, ska använda medlen för ett projekt om mikroskopi baserad på sekvenseringsteknik.

KTH i final om super-beräkningar

Ett europeiskt forskarlag med bland andra Niclas Jansson , KTH:s parallelldatorcentrum, är ett av sex team som tävlar om utmärkelsen Gordon Bell, även kallat Nobelpriset i högpresterande datorberäkningar (HPC). Laget kvalificerade sig till finalen för att ha utvecklat en särskild kod, Neko, som är väsentlig för storskaliga numeriska simuleringar. Det är första gången som Sverige bidrar med en finalist i tävlingen, som arrangeras av Association for Computing Machinery. Vinnaren presenteras under en HPC-kongress i Denver, USA, under hösten.

Porträtt på forskare
Lars Berglund.

Internationellt kemipris till professor

Lars Berglund , professor vid avdelningen för biokompositer, har tilldelats kemipriset Anselme Payen Award av det amerikanska kemisamfundets avdelning för cellulosa och förnybara material. Lars Berglund belönas för sina betydande bidrag inom bland andra områdena hybrida 2D-material, ledande kompositmaterial, material för energilagring och porösa material.

Vinnare om framtidens boende

Vilma Weinstock, som pluggar arkitektur, har vunnit arkitekturtävlingen Bo2049, som arrangeras av Willa Nordic i samarbete med Sveriges Arkitekter och tidskriften RUM. I tävlingen ska deltagarna, landets arkitektstudenter, skapa ett boende så som det kan tänkas gestalta sig år 2049.

Partikelfysiker till ung akademi

Porträtt på forskare.
Christian Ohm (Foto: Erik Thor)

Christian Ohm , docent i partikelfysik, har valts in i ledningen för Sveriges unga akademi (SUA). Totalt består akademins ledning av fem ledamöter som väljs för ett år i taget. SUA arbetar med att främja villkoren för unga akademiker genom inspel och debattartiklar, rapporter och tvärvetenskapliga möten över lärosätes- och disciplingränser.

Professor i amerikansk akademi

Mikael Östling , professor i fasta tillståndets elektronik, har valts in i Electrochemical Society, ECS, som förste svenske fellow. ECS, en amerikansk akademi med fokus på främjandet av elektrokemi och det fasta tillståndets fysik, betecknar valet som ett erkännande av Östlings "enastående vetenskapliga prestationer och många år av aktivt, engagerat deltagande i projekt relaterade till ECS”.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-09-06