Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nytt och noterat – maj 2023

Publicerad 2023-05-15

Vem har fått vilka anslag? Vilka rön, resultat och forskare har uppmärksammats i omvärlden? Under vinjetten Nytt och noterat ges ett axplock av senaste nytt och händelser från KTH.

Matematikforskare får stort anslag

Porträtt på forskare
Gaultier Lambert.

Gaultier Lambert , universitetslektor i matematisk statistik, har beviljats 14 miljoner kronor från Ragnar Strömberg Foundation för ett forskningsprojekt i skärningspunkten mellan matematik och fysik. Lambert forskning handlar om komplexa system och hur vi kan förstå fysiken hos vissa material på ett bättre sätt. Gaultier Lambert är dubbelt prisad och fick även Lilla priset av Göran Gustafssons Stiftelser som går till unga forskare.

Medalj till energiprofessor

Björn Palm , professor i energiteknik, har tilldelats medaljen för vetenskap och teknik av International Institute of Refrigeration's (IIR) för sina vetenskapliga insatser inom området tillämpad termodynamik, värmeöverföring, kylning och värmepumpsteknologier. IIR delar vart fjärde år ut vetenskapliga utmärkelser som uppmärksammar personer som har gjort viktiga bidrag till kylområdet.

Fem unga forskare prisas

Fem forskare från KTH har tagit emot priser från Göran Gustafssons Stiftelser. Stora priset gick till Georg Oberdieck , matematik och Wei Ouyang , tillämpad fysik. Lilla priset fick Erica Zeglio , nanobioteknologi och Martina Scolamiero  och Gaultier Lambert , båda inom matematik. Gustafssonpriset riktar sig till unga forskare, högst 36 år, vid KTH och Uppsala universitet.

Fyra KTH-projekt på IVA:s lista

Porträtt på forskare
Qianwen Xu.

Fyra projekt från KTH finns med på årets upplaga av IVA:s 100-lista om totalt 70 utvalda projekt med potential att komma till nytta genom kommersialisering eller samhällspåverkan. Forskarna Qianwen Xu  och Mengfan Zhang  har utvecklat ett system för hållbar el, ett mikronät som är ett litet samverkande energisystem där man kan utnyttja både vind- och solkraft. Inom projektet GeneNova som leds av Johan Rockberg , samarbetar forskare och experter från olika discipliner för att utveckla genterapiläkemedel som kan revolutionera behandlingen av många sjukdomar.

Inom projektet Sentry som leds av Panos Papadimitratos  utvecklas teknik som kan upptäcka och mildra attacker på globala satellitnavigeringssystem (GNSS), som finns i exempelvis smartphones, bilar, lastbilar, båtar och stora maskiner. Slutligen finns projektet Recovering the Lost Energy med på listan med tre forskare från KTH, Christophe Duwig , Kai Zhang , Danish Ansari . Projektet fokuserar på att intensifiera värmeväxling vid låga driftstemperaturer för att skörda värme – för direkt användning eller för lagring.

Klimatforskning för ungdomar

Centrumbildningen KTH Climate Action Centre har beviljats stöd från Formas för det treåriga kommunikationsprojektet Climate Q:s. Ett projekt som syftar till att öka kunskapen om klimatåtgärder bland unga. Projektet bygger på medskapande och kunskapsproduktion tillsammans med ett antal gymnasieskolor inom Stockholms stad. Centret ska tillsammans med gymnasieungdomarna och deras lärare undersöka förutsättningar för och behov av kunskap om klimatfrågor och tillsammans ta fram material.

Seger för tågmotor

Porträtt på forskare
Roberto Messina.

Roberto Messina som pluggar på KTH har vunnit ABB Motions Student Competition 2023. Fokus i tävlingen är att skapa hållbara lösningar med energi- och resurseffektiva motorer och drivsystem. Messina vann med sitt bidrag om en idé till ny typ av högpresterande energi- och kostnadseffektiv tågmotor. Tävlingens andraplats delades av bland andra ett lagt från KTH: ”Closing the loop - recycling centers” av Jithin Jomy och Siddharta Pandit.

Cellulosamassa gav pris

Yuanyuan Li , biträdande universitetslektor vid avdelningen för biokompositer, har fått Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfonds Kompetensutvecklingspris 2023. Priset får hon för framställningen av en helt ny cellulosamassa – Aero-pulp. Massan kombinerar vanlig pappersmassa med nanocellulosa och genererar ett material med stark kapacitet att absorbera vatten och bra isoleringsförmåga.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-05-15