Hoppa till huvudinnehållet

Kristina Edström

Profilbild av Kristina Edström

Universitetslektor

Detaljer

Arbetar vid

LÄRANDE I STEM

Adress
OSQUARS BACKE 31
070-6991420

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Kristina Edström är universitetslektor i ingenjörsutbildningens utveckling och bedriver högskolepedagogisk verksamhet sedan 1997 på KTH, nationellt och internationellt. Hon är också anlitad som t ex talare, sakkunnig och utvärderare. Kristina är civilingenjör från Chalmers och teknologie doktor i Teknik och lärande på KTH.

KTH är ett av de fyra universitet som grundade CDIO Initiative, och Kristina har sedan mer än 15 år varit engagerad i att utveckla konceptet och att sprida kunskap om utveckling av ingenjörsutbildning med CDIO. Hon är ledamot i CDIO Council, och medförfattare i Crawley et al (2014) Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach, Springer.

Kristina skräddarsydde kursen LH201V Lärande och undervisning / Teaching and Learning in Higher Education (7,5 hp) för KTH-lärare och ledde över 25 kursomgångar med över 700 godkända deltagare 2004-2012. Tillsammans med Professor Lars Kloo utvecklade hon även kursen LH207V Forskarhandledning / Research Supervision (3 hp) och genomförde de fyra första kursomgångarna 2007-2008. Sedan 2020 ger hon kursen igen, med Erik Fransén.

Kristina Edström är också aktiv inom SEFI, European Society for Engineering Education, där hon är medlem i arbetsgruppen för Engineering Education Research. Sedan 2018 är hon chefredaktör för European Journal of Engineering Education, som ges ut av SEFI. 

Aktuell forskning
Kristina Edströms avhandling (2017) handlar om spänningen mellan akademiska och professionella värden i ingenjörsutbildningen. Denna spänning studeras i ett curriculum-perspektiv, ett historiskt perspektiv och ett organisatoriskt perspektiv.

Övrigt
Kristina fick KTH:s pris 2004 för framstående insatser i utbildningen och valdes till livstids hedersmedlem i Tekniska Högskolans Studentkår 2009.


Kurser

Att leda utbildningsutveckling (LH217V), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (LT200X), examinator | Kurswebb

Forskarhandledning (LH207V), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Fysik för basår II (KH0025), assistent | Kurswebb

Grundläggande kommunikations- och undervisningslära (FLH3000), examinator | Kurswebb

Högre utbildning i samtida och historiska perspektiv (FLF3015), lärare | Kurswebb

Lärande för utmaningsdriven utbildning med globala utvecklingsmål (LH233V), lärare | Kurswebb

Lärande och undervisning i högre utbildning (LH231V), lärare | Kurswebb

Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik (UMK310), lärare | Kurswebb