Till innehåll på sidan

Miljoner till matematikforskning på KTH

Porträtt på Sandra di Rocco.
Internationella utbyten är fundamentalt för forskningskvaliteten, enligt Sandra di Rocco, matematikprofessor. (Foto: Håkan Lindgren)
Publicerad 2022-04-06

Matematikforskningen på KTH får ett rejält tillskott för internationella utbyten genom åtta anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. Över hälften av anslagen vid årets tilldelning från stiftelsen går till KTH.

– Utfallet är en bekräftelse på kvaliteten inom KTH:s matematikforskning. Vi är framstående i Sverige och mycket respekterade internationellt, säger Sandra di Rocco , professor i matematik och skolchef vid Skolan för teknikvetenskap.

Matematikprogrammet som pågått sedan 2014 ger unga svenska matematiker internationell erfarenhet genom att de får möjlighet att resa utomlands som postdoktorer. Samtidigt rekryteras matematiker till Sverige från utlandet.

Sandra di Rocco betonar vikten av internationella utbyten för att skapa starka forskningsmiljöer.

– Det är fundamentalt för att kunna skapa utveckling och innovation. Internationella rekryteringar och internationella nätverk genom bland annat utresande post docs och inresande gäster har haft stor betydelse för KTH:s styrka och globala position inom matematikämnet.

Målet med forskningsprogrammet som pågår till år 2029 är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

I år får sammanlagt femton matematiker dela på 27 miljoner kronor. Åtta av anslagen går till KTH:

  • Fyra unga KTH-forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter att de återvänt till Sverige:

Eric Ahlqvist , (University of Edinburgh, Storbritannien)
Isabel Haasler , (École polytechnique fédéralede Lausanne (EPFL), Schweiz)
Jeroen Hekking , (University of Regensburg, Germany)
Johan Wärnegård , (Columbia University, New York, USA)

  • Tre seniora forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst på KTH:

Sandra Di Rocco , professor
Lilian Matthiesen , docent
David Rydh , professor

  • En etablerad forskare från utlandet rekryteras som gästprofessor till KTH:

Antonio Lerario, docent, International School for Advanced Studies, Trieste, Italien

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-04-06