Sprintredovisning studadm

Tid: Onsdag 29 februari 2012 kl 13:00 - 14:00 2012-02-29T13:00:00 2012-02-29T14:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Systemförvaltning och utveckling

Detaljer 1: -

Detaljer 2:

Välkomna (ML)

Genomgång av dagordning

Demonstration av körbara, testade funktioner

MSX (ML)

 • Ny Ladok-release (i drift 7/3)

MSA (AN)

 • Stilfix för datum som radbryts i resultatlistor
 • Länkar för att exportera resultat till CSV/Excel både över och under resultattabeller
 • Visa vem som lagt upp ett tentatillfälle under Tentamensadministration
 • Visa fritextfält för tentatillfälle under Tentamensadministration och Tentamen

MSS (JL)

Koppsadmin

 • Migration av källkodsträdet från Subversion till Git (JL)
 • UG-grupper skapas när man klickar på länk för att redigera kursansvarig/lärare och raderas när man tar bort kursomgångsförslag. (AN)
 • Problem med senare del och sommarperioder i exporten till antagning.se (ML)
 • Mer flexibilitet i stilformattering av gränssnittet (RK)

Kurs- och programkatalogen

 • Spike för att lyfta in koppspublic i Play (koppsadmin) (RK)
 • Sökning på flera kursnivåer samtidigt (AN)

Övrigt

 • Nagios-övervakning av schemaAPI v2 (AN)
 • Testning av ny LpW-server (ML)
 • Arbete med förbättring av prestanda för TimeEdit (KE)
 • Ny layout för fallback-sidor (JL)

Produktägaren har ordet

Sprintberättelse (ML)

 • Motgångar
  • Driftproblem med LADOK systemen
  • Schemaproblem
 • Framgångar
  • Möjliga vägar framåt med TimeEdit tillgängligheten
  • Bättre kännedom om NyA

Driftsättningar

 1. Kurs- och programkatalogen
 2. MSS + MSA
 3. Koppsadmin

Allmän frågestund

* = inlyft

Publik: n st (4 ITA (inkl helpdesk), 6 VOS (inkl POs) , 1 övriga)

Feedback Nyheter