Till innehåll på sidan

Courses for Sustainable Energy Engineering

The two-year master's programme in Sustainable Energy Engineering consists of three terms of courses and one final term dedicated to the master's degree project. Each term consist of approximately 30 ECTS credits. The courses presented on this page apply to studies starting in autumn 2023.

Year 1

En av följande profiler ska läsas i åk 1:

  • Energi i byggnader och städer
  • Energiförsörjning genom ren omvandlingsteknik
  • Analys av energisystem

Obligatoriska kurser inom profil:

Energi i byggnader och städer
MJ2518 "Energibehov och distributionssystem i den byggda miljön", 6hp
MJ2519 "Energiförsörjningssystem för byggnader", 6hp

Energiförsörjning genom ren omvandlingsteknik
MJ2426 Tillämpad kraft - och värmeteknologi", 6hp
MJ2438 "Modellering av energisystem - kraft och värme produktion, 6hp

Analys av energisystem
MJ2381 "Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning -mindre kurs", 6hp
MJ2512 "Transformation i energipolitik och klimatagenda", 6hp

En av följande kurser måste läsas (gäller alla profiler) 
MJ2514 "Fjärrvärme och kyla" 3hp
MJ2515 "Numerisk värmeöverföring i energiteknik" 3hp
MJ2516 "Hållbarhetsperspektiv för att utvärdera och utforma forskning, projekt och policyer" 3hp

 

Mandatory courses

Conditionally elective courses

Year 2

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2023/2024 ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser inom profil:

Energi i byggnader och städer
MJ2520 "Energisystem för smarta städer", 6hp
MJ2521 "Integrerade energisystem för byggnader", 6hp
samt en av:
MJ2460 "Uthålliga byggnader - design, bygg och drift", 6hp
MJ2517 "Värmepumpsteknik", 6hp
MJ2386 "Energilagring", 6hp

Energiförsörjning genom ren omvandlingsteknik
MJ2503 Polygenerering - småskaliga system", 6hp
MJ2505 "Praktisk optimering av energinätverk", 6hp
samt en av:
MJ2506 " Energiteknik för hållbara transporter", 6hp
MJ2386 "Energilagring", 6hp
MJ2523 "Flygmotorteknik, allmän kurs", 6hp

Analys av energisystem
MJ2513 "Cirkulär ekonomi och energisystem", 6hp
MJ2383 "Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling", 6hp
samt en av:
MJ2506 "Energiteknik för hållbara transporter", 6hp
MJ2386 "Energilagring", 6hp
MJ2505 ""Praktisk optimering av energinätverk", 6hp

.................................

Obligatoriskt: Examensarbete 30hp

Mandatory courses

Conditionally elective courses