Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Spel på KTH

Drömmer du om en karriär inom spelbranschen? Som KTH student har du flera möjligheter att skaffa dig de kompetenser som efterfrågas av industrin, exempelvis genom att göra ditt examensarbete på ett spelföretag. Många spelföretag har huvudkontor i Stockholm och det finns ett stort utvecklarcommunity som du kan nätverka med.

KTH har inget utbildningsprogram som heter spelutveckling, men som KTH-student har du flera vägar att skaffa dig de kompetenser som efterfrågas. Efter examen finns möjlighet att arbeta inom spelindustrin eller att doktorera och forska inom spelteknik på KTH. Här nedan listar vi möjliga tillvägagångssätt.

Civilingenjörsutbildningar för dig som vill jobba inom spelbranschen

Det finns även högskoleingejörsprogram som kan vara branschförberedande. För att få läsa de tydligt spelrelaterade kurser som finns på avancerad nivå måste du dock söka en master.

Relevanta masterprogram

Civilingenjörsutbildningen är fem år, där du de två sista åren läser ett så kallat masterprogram. Masterprogrammet formar din specialistinriktning som ingenjör.

För studenter som läser Datateknik 300 hp

För studenter som läser Informationsteknik 300 hp

För studenter som läser Medieteknik 300 hp

Kurser

Lämpliga kurser att läsa under år 4 och år 5 på masternivå.

OBS! Kursöversikten gäller med reservation för ändringar.

Varför ska jag plugga i Stockholm för att jobba inom spel?

Idag är över 3000 personer i Sverige anställda inom spelbranschen, bland annat med att utveckla spelmotorer, Virtual Reality, AAA-titlar* och framgångsrika mobilspel.  

Många företag arbetar internationellt och en stor mängd av huvudkontoren ligger i Stockholm. Möjligheten till praktik och examensarbeten på spelföretag förbereder dig bra för en karriär i branschen – oavsett om du planerar att stanna i Stockholm efter studierna eller inte. I Stockholm finns det ett stort utvecklarcommunity. Utbytet mellan branschaktiva, studenter och entusiaster gör att det alltid finns likasinnade att prata med eller be om hjälp.

 *Term för påkostade spel med stor budget och personalstyrka. 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2023-12-21