Till innehåll på sidan

Medicinsk teknik, högskoleingenjör 180 hp

Högskoleingenjörsprogrammet Medicinsk teknik kombinerar medicinska och medicintekniska kurser med teknikkurser, vilket skapar många karriärmöjligheter. Efter avslutad utbildning kan du jobba på en medicinteknisk avdelning på ett sjukhus – med utbildning, inköp, utveckling och underhåll, eller på ett företag som producerar och utvecklar apparatur till vården.

Övervakningsutrustning i ett operationsrum.

Viktiga datum

16 mars 2020: Anmälan öppnar
15 april 2020: Anmälan stänger
9 juli 2020: Antagningsbesked 1
24 juli 2020: Sista svarsdag
30 juli 2020: Antagningbesked 2
10 augusti 2020: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2020: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik13%
Fysik2%
Elektroteknik28%
Programmering7%
Medicinsk teknik18%
Breddande färdigheter11%
Valbar kurs eller inriktning8%
Projekt/Examensarbete13%
Jämför med annat program

Möjligheter med medicinsk teknik

Kunskap om hur teknik fungerar i samspel med människokroppen är central inom en mängd olika branscher, och alla dessa är beroende av kunskap och idéer om hur tekniken kan utvecklas och förbättras. Medicinsk teknik är viktig för att kunna bota sjukdomar och rädda liv – men den behövs också på många andra områden där människa och maskin samverkar. Exempelvis inom utveckling av redskap, hem, arbetsmiljö, transporter, kläder, mobiltelefoner och annan elektronisk utrusning.

Utbildning

Programmet ger dig praktiska och teoretiska kunskaper i teknik i kombination med anatomi, fysiologi och medicinsk teknik. Du kan även välja att läsa breddande kurser inom matematik och fysik för att ge behörighet för vidare studier på masternivå. I projektform får du öva på att konstruera teknik med fokus på både tekniska, medicinska, ekonomiska och sociala aspekter. Det tredje året avslutas med ett examensarbete som kan göras på ett företag, ett sjukhus eller inom en forskningsgrupp på ett universitet.

Årskursbeskrivning år 1-3 ​​​​​​​

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen) ​​​​​​​

KTH:s högskoleingenjörsutbildningar lägger en god grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Webbinarium, Kemi, bioteknologi och hälsa 

Se webbinariet som Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa höll nu i mars. Webbinariet fokuserar på att besvara på frågor kring skolans utbildningar.

Medicinsk teknik för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framförallt målen Hälsa och välbefinnande, Hållbar konsumtion och produktion samt Fredliga och inkluderande samhällen. Du lär dig hur den mänskliga kroppen fungerar under normalt och sjukligt tillstånd och vilka tekniker som finns för att förebygga, diagnostisera och bota olika sjukdomar. Du läser också kurser som behandlar ekonomiska och sociala aspekter på teknik, liksom etiska frågor kring teknik och sjukvård.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​ ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen kombinerar traditionella föreläsningar med praktiska moment. Du läser ett antal projektbaserade kurser där du får lösa uppgifter i grupp enligt samma metodik som används inom industrin.

På KTH:s campus i Flemingsberg befinner du dig på en av norra Europas mest betydelsefulla platser inom teknik och hälsa – både vad det gäller forskning och vård. Det ger dig goda möjligheter att redan under din studietid knyta kontakter med näringslivet.

Lärare berättar: "Skaffa en stabil och intressant framtid" ​​​​​​​

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av sina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Genom utbildningen kan du åka på utbytesstudier till ett av KTH:s partneruniversitet i ett annat land. Populära destinationen bland studenter på programmet är Singapore, Spanien och Tyskland. Vanligtvis genomförs utbytesstudier under höstterminen år tre. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​ ​​​​​​​

Jobb och framtid

Studierna förbereder dig på att bli en ingenjör som kan vara länken mellan industri, läkare och vårdpersonal. Du kan jobba på sjukhus eller på företag som tillverkar medicinteknisk apparatur – som exempelvis produktspecialist, projektledare eller produktutvecklare. Du har också möjlighet att jobba tillsammans med läkare med teknik och vårdutrustning. Som högskoleingenjör i medicinsk teknik har du goda karriärmöjligheter och blir en viktig resurs för en mer effektiv hälso- och sjukvård, såväl i Sverige som utomlands.​​​​​​​

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé ​​​​​​​ ​​​​​​​

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​​​​​​​​

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.​​​​​​​

Studenter berättar ​​​​​​​

Ställ frågor till en KTH-student

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration på campus

Därför KTH

Välkommen till KTH. Här nämner vi några orsaker till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss på KTH.

Campus KTH Flemingsberg.

KTH Flemingsberg

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Ikon med mobiltelefon och brev. Grafisk illustration.

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.