Utbildning på grundnivå

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa erbjuder tre civilingenjörsutbildningar, fem högskoleingenjörsutbildningar samt tekniskt basår.

Fullständig information om KTH:s utbildningar hittar du på kth.se/utbildning.

Civilingenjörsutbildningar

Bioteknik, 300 hp

Examen: Civilingenjör, kandidat, master
Längd:  5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus: KTH Campus
Matematik
Fysik
Programmering
Kemiteknik
Bioteknik
Breddande färdigheter
Valbar kurs eller inriktning
Projekt/Examensarbete
Diagrammet visar de tre första åren för utbildningen. De två sista åren väljer du själv ett masterprogram som avslutar utbildningen.

Medicinsk teknik, 300 hp

Examen: Civilingenjör, kandidat, master
Längd:  5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus: KTH Flemingsberg
Matematik
Fysik
Elektroteknik
Programmering
Medicinsk teknik
Breddande färdigheter
Valbar kurs eller inriktning
Projekt/Examensarbete
Diagrammet visar de tre första åren för utbildningen. De två sista åren väljer du själv ett masterprogram som avslutar utbildningen.

Teknisk kemi, 300 hp

Examen: Civilingenjör, kandidat, master
Längd:  5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus: KTH Campus
Matematik
Fysik
Programmering
Kemiteknik
Bioteknik
Breddande färdigheter
Valbar kurs eller inriktning
Projekt/Examensarbete
Diagrammet visar de tre första åren för utbildningen. De två sista åren väljer du själv ett masterprogram som avslutar utbildningen.

Högskoleingenjörsutbildningar

Datateknik, 180 hp

Examen: Högskoleingenjör
Längd:  3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus: KTH Flemingsberg
Matematik
Fysik
Programmering
Datavetenskap
Datorteknik
Breddande färdigheter
Valbar kurs eller inriktning
Projekt/Examensarbete
Diagrammet visar hela utbildningen som pågår under tre år.

Elektroteknik, 180 hp

Examen: Högskoleingenjör
Längd:  3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus: KTH Flemingsberg
Matematik
Fysik
Elektroteknik
Programmering
Datorteknik
Breddande färdigheter
Valbar kurs eller inriktning
Projekt/Examensarbete
Diagrammet visar hela utbildningen som pågår under tre år. Det sista året väljer du en av följande inriktningar: • Elkraftteknik • Inbyggda system och datornätverk

Kemiteknik, 180 hp

Examen: Högskoleingenjör
Längd:  3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus: KTH Campus
Matematik
Fysik
Kemiteknik
Bioteknik
Breddande färdigheter
Valbar kurs eller inriktning
Projekt/Examensarbete
Diagrammet visar hela utbildningen som pågår under tre år.

Medicinsk teknik, 180 hp

Examen: Högskoleingenjör
Längd:  3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus: KTH Flemingsberg
Matematik
Fysik
Elektroteknik
Programmering
Medicinsk teknik
Breddande färdigheter
Valbar kurs eller inriktning
Projekt/Examensarbete
Diagrammet visar hela utbildningen som pågår under tre år.

Teknik & ekonomi, 180 hp

Examen: Högskoleingenjör
Längd:  3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus: KTH Haninge
Industriell ekonomi
Valbar kurs eller inriktning
Projekt/Examensarbete
Diagrammet visar hela utbildningen som pågår under tre år. Programmets fyra inledande kurser ger dig breda kunskaper inom företagsekonomi. I slutet av första terminen väljer du en teknikinriktning bland följande: • Byggteknik och design 180 hp, KTH Campus​​​​​​​ • Datateknik 180 hp, KTH Flemingsberg​​​​​​​ • Datateknik 180 hp, KTH Kista​​​​​​​ • Elektroteknik 180 hp, KTH Flemingsberg​​​​​​​ • Elektronik och datorteknik 180 hp, KTH Kista​​​​​​​ • Kemiteknik 180 hp, KTH Campus​​​​​​​ • Maskinteknik 180 hp, KTH Södertälje​​​​​​​ • Medicinsk teknik 180 hp, KTH Flemingsberg​​​​​​​

Behörighetsgivande utbildningar

Tekniskt basår, 60 hp

Examen: Annat program
Längd:  1 år heltid, 60 högskolepoäng
Campus: FLEMINGSBERG

Tekniskt basår, 30 hp

Examen: Annat program
Längd:  1 år heltid, 30 högskolepoäng
Campus: FLEMINGSBERG
Till sidans topp