Utbildning på grundnivå

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa erbjuder tre civilingenjörsutbildningar, fem högskoleingenjörsutbildningar samt tekniskt basår.

Fullständig information om KTH:s utbildningar hittar du på kth.se/utbildning .

Civilingenjörsutbildningar

Bioteknik, 300 hp

Examen: Civilingenjör, kandidat, master
Längd: 5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus: KTH Campus
Matematik16%
Fysik5%
Programmering6%
Kemiteknik18%
Bioteknik32%
Breddande färdigheter3%
Valbar kurs eller inriktning8%
Projekt/Examensarbete12%
Link

Medicinsk teknik, 300 hp

Examen: Civilingenjör, kandidat, master
Längd: 5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus: KTH Campus, KTH Flemingsberg
Matematik23%
Fysik17%
Elektroteknik9%
Programmering7%
Medicinsk teknik18%
Breddande färdigheter10%
Valbar kurs eller inriktning8%
Projekt/Examensarbete8%
Link

Teknisk kemi, 300 hp

Examen: Civilingenjör, kandidat, master
Längd: 5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus: KTH Campus
Matematik16%
Fysik5%
Programmering5%
Kemiteknik42%
Bioteknik3%
Breddande färdigheter3%
Valbar kurs eller inriktning13%
Projekt/Examensarbete13%
Link

Högskoleingenjörsutbildningar

Datateknik, 180 hp

Examen: Högskoleingenjör
Längd: 3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus: KTH Flemingsberg
Matematik16%
Fysik2%
Programmering11%
Datavetenskap12%
Datorteknik18%
Breddande färdigheter8%
Valbar kurs eller inriktning16%
Projekt/Examensarbete17%
Link

Elektroteknik, 180 hp

Examen: Högskoleingenjör
Längd: 3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus: KTH Flemingsberg
Matematik13%
Fysik4%
Elektroteknik13%
Programmering5%
Datorteknik12%
Breddande färdigheter9%
Valbar kurs eller inriktning26%
Projekt/Examensarbete18%
Link

Kemiteknik, 180 hp

Examen: Högskoleingenjör
Längd: 3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus: KTH Campus
Matematik11%
Fysik3%
Kemiteknik41%
Bioteknik4%
Breddande färdigheter13%
Valbar kurs eller inriktning8%
Projekt/Examensarbete20%
Link

Medicinsk teknik, 180 hp

Examen: Högskoleingenjör
Längd: 3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus: KTH Flemingsberg
Matematik13%
Fysik2%
Elektroteknik28%
Programmering7%
Medicinsk teknik18%
Breddande färdigheter11%
Valbar kurs eller inriktning8%
Projekt/Examensarbete13%
Link

Teknik & ekonomi, 180 hp

Examen: Högskoleingenjör
Längd: 3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus: KTH Flemingsberg
Industriell ekonomi17%
Valbar kurs eller inriktning75%
Projekt/Examensarbete8%
Link

Behörighetsgivande utbildningar

Tekniskt basår, 60 hp

Examen: Annat program
Längd: 1 år heltid, 60 högskolepoäng
Campus: KTH Flemingsberg
Link

Tekniskt basår, 30 hp

Examen: Annat program
Längd: 0 år heltid, 30 högskolepoäng
Campus: KTH Flemingsberg
Link
Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2020-01-07