Class of 2016

Bicky Chakraborty Entrepreneur Program lanserades efter sommaren och trots ett nytt entreprenörskapsprogram på KTH har intresset varit stort bland forskare och studenter på KTH.

Över 35 bolag ansökte till årets program och konkurrensen var stor. Under ett fullstat finalevent stod det klart vilka 7 bolag som antogs till första klassen av Bicky Chakraborty Entrepreneur Program och vilka som ska få möjligheten att slipa sina färdigheter i bolagsutveckling det kommande året. Dessa är:

Capitainer

Forskare från KTH och Karolinska institutet har utvecklat en teknik där patienter tar blodprov på sig själva i hemmet vilket effektiviserar, ökar välmåendet för patienter och sänker kostnaderna med över 90% för sjukvården.

Team: Gabriel Lenk

Cling

Cling använder delningsekonomi för att erbjuda lönsamma och transparenta finansiella tjänster till företag och privatpersoner.

Team: Rang Ali, Oskar Andersson, Johan Sandmark och Emelie Nordstrand Lindgren.

Vellby

Vellby är en plattform och en app som hjälper äldre och deras anhöriga att hitta pålitliga vårdare till hemmet.

Team: Sriram Elango och Göran Janson.

Finecell

Finecell har utvecklat en ny process för tillverkning av nanocrystalline cellulose (NCC) genom vattenfri reaktion. Metoden ger billigare och effektivare tillverkning av NCC, vilket lämpar sig för en mängd olika användningsområden.

Team: Dongfang Li, Jonatan Henschen och Monica Ek

MAQAB

MAQAB erbjuder olika lösningar för att skära metaller. Med tekniken slipper man de kraftiga vibrationerna som uppstår när man skär i metall.

Team: Qilin Fu, Cornel Mihai Nicolescu och Amir Rashid

Cheffle

 Cheffle är som Linkedin för hotell- och restaurangbranschen. Med den sociala plattformen blir rekrytering av personal betydligt lättare.

Team: Emil Karlsson, Max Dyrhage och Håkan Dyrhage

Playitfair

Playitfair går ut på att man använder sig av spel som ett rekryteringsinstrument och för kompetensutveckling i företag och organisationer.

Team: Britta Forsberg

Här kan du läsa mer om finaleventet och vinnarna!

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2017-09-27