Konsultuppdrag i KTH-projekt

Varje år genomför KTH Innovation ett antal upphandlingar av konsulter för de projekt som säkrat finansiering till just detta.

Konsultuppdragen kan röra sig inom tidig verifiering av teknikidéer, genomföra marknadsanalyser och initiera en första kundkontakt. Uppdragen är tidsbegränsade och syftet är att verifiera tekniken eller idéns affärskoncept. Vanligtvis sträcker sig uppdragen mellan 1-3 månader men där arbetsinsatsen varierar beroende på uppdrag.

Hur går processen till?

KTH Innovation har en upparbetad databas av aktuella konsulter. Processen går till som följer när ett KTH-projekt söker konsult för ett uppdrag:

  • Upphandlingsunderlag skickas ut till lämpliga konsulter för uppdraget.
  • Konsulter som är intresserade av uppdraget lämnar in anbud.
  • Vi väljer den mest lämpliga kandidaten utifrån de kriterier som beskrivs i upphandlingsunderlaget.

KTH Innovations konsultdatabas

Är du konsult och vill vara med i KTH Innovations konsultdatabas?

Registrera dig här!

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2019-11-04