Stockholm Dynamics

Stockholm Dynamics utvecklar och testar unika metoder för att karaktärisera rotordynamiska system baserat på forskning från KTH. Deras mjuk- och hårdvarulösning kan användas inom komponenttillverkning, i energisektorn, bilindustrin och många fler.

Team: Andreas Archenti, Docent KTH – Precision engineering, manufacturing and metrology, Billy Fransson, MSc Industrial Engineering – Business Manager and Tomas Österlind, Tekn.Lic. KTH - Precision engineering, manufacturing and metrology.

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2019-12-16