Så fungerar det

KTH Innovations förinkubatorprogram riktar sig till innovativa och teknikbaserade projekt där teamets kärna utgörs av forskare, anställda, eller studenter vid KTH.

Projekt som antas till förinkubatorn ska ha ambition och förutsättningar att bli ett skalbart företag. Det ska också vara ett projekt som är redo för accelererad utveckling, vilket innebär att initial teknikutveckling ska vara på plats och att en viss marknadsanalys har genomförts för att verifiera potentialen. Optimalt är också om ett team har bildats kring projektet men detta kan också utvecklas under resans gång.

Hur fungerar det?

Du kan söka till KTH Innovations förinkubatorprogram två gånger per år. Efter att utlysningen stängt sker intervjuer med de case som spås ha bäst potential och där det slutliga urvalet görs utifrån definierade kriterier där både affärsidéns potential och teamet bedöms. Ungefär femton case väljs ut per batch.

Läs mer om kriterierna här (på engelska) (docx 70 kB)

Programmet löper över 12 månader och är indelat i tre faser om fyra månader. De antagna projekten behöver kvalificera sig för varje ny fas, vilket innebär att man medverkar i utvärderingar efter varje enskild fas och pitchar sin idé med fokus på var man står i relation till sina uppsatta mål. Varje vecka fortlöper veckomöten, gruppdiskussioner och löpande coaching. Dessutom får du som antagen till förinkubatorn ta del av skräddarsydda workshops som ger dig koncentrerade och viktiga kunskaper inom områden som IP, juridik, patent, finansiering, försäljning med mera.

Vad förväntas av dig?

Att erhålla en plats i förinkubatorn är kostnadsfritt och KTH Innovation tar inget ägande av din idé. Alla projekt som antas till förinkubatorn måste skriva på ett sekretessavtal för att skydda dig och din idé men vi förväntar oss följande av dig:

  • Participation; Vi förväntar oss att ni deltar och är aktiva vid veckomöten, workshops etc.
  • Progress; Vi förväntar oss att ni utvecklar ert projekt och driver det framåt mot uppsatta mål.
  • Paying it forward; Vi förutsätter att du hjälper och stöttar andra projekt i förinkubatorn. De i sin tur kommer även hjälpa dig.

Har du en fråga om KTH innovations förinkubatorprogram eller stöd? Maila innovation@kth.se

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2019-06-04