Lunchseminarium - Patent, ett verktyg för framgångsrik forskning och kommersialisering

Publicerad 2018-04-27

Välkommen till nästa lunchseminarium i KTH Innovations populära serie där vi lyfter ämnen som är särskilt relevanta för dig som forskare på KTH!

Varje år kommer forskare på KTH fram till resultat och lösningar som kan eller borde skyddas medpatent. Men patent är ett komplext och kostnadskrävande område, och inte alla KTH-forskare har erfarenhet, tid eller intresse av att patentera sina idéer. Samtidigt kan patent och andra former av immaterialrättsligt skydd som upphovsrätt inte bara möjliggöra kommersialisering utan också öppna för industrisamarbeten och forskningsfinansiering.

Därför erbjuder KTH Innovation olika former av stöd inom patentområdet, som rådgivning, finansiering och stöd att licensiera patent till industri. Varje år lämnas cirka 20 patent in med stöd av KTH Innovation och vi ger råd till ytterligare ca 40 projekt till exempel om och hur en idé kan skyddas.

På detta lunchseminarium kommer vi att träffa KTH forskare som på olika sätt använt patent som ett verktyg i forskning och kommersialisering. Niclas Roxhed från KTH Innovations alumnibolag Capitainer berättar om sin resa från labbet på KTH till ett växande bolag som gör det möjligt för patienter att ta sina egna blodprov. En spännande resa där patent varit en central del ( läs mer här www.capitainer.se )  

Vi träffar även andra forskare som använt patent för att skydda sin forskning men valt andra vägar än egen bolagisering för att ta sin forskning vidare. Pelin Sahlén från SciLife Lab berättar om hur hon fått stöd av KTH Holding att patentera och licensiera sin teknologi för genanalys som kan möjliggöra nya läkemedel och diagnostik av sjukdomar.

Kom och hör deras berättelser, möt KTH Innovations patentrådgivare Cecilia Sandell, och ställ dina egna frågor på Lindstedtsvägen 24, våning 5, den 22 maj 2018 kl. 11:30 till 13:00. Vi bjuder på en lätt lunchmacka.

Var: 22 maj, 11.30-13.00

När: Fantum, Lindstedtsvägen 24, våning 5

Registrera dig här

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2018-04-27