Finansiering

Finansiering är en central fråga när det kommer till att kommersialisera en idé eller ett forskningsresultat. Varje år hjälper KTH Innovation projekt att säkra över 40 miljoner kronor i finansiering.

Hitta rätt finansiering för din idé

KTH Innovation har mer än 10 års erfarenhet av att stödja student- och forskningsidéer som är i behov av tidig finansiering. Det kan röra sig om att genomföra marknadsfundersökningar, ta fram en prototyp eller testa sin idé hos en befintlig kund och för detta krävs verifieringsmedel.

Finansiering

Har du ett forskningsresultat där du vill undersöka den kommersiella potentialen, eller en innovativ idé?

I ett tidigt stadium ligger fokus på att verifiera om din idé kan fungera på marknaden. KTH Innovation har tillgång till finansiering som kan användas för att ta de första stegen. Det kan till exempel röra sig om att ta fram en prototyp eller ta in en konsult för att göra en marknadsundersökning.

Genom Vinnovas verifieringsprogram Validering för Tillämpning (VFT-1) har KTH Innovation möjlighet att ge finansiering upp till 300 000 kronor. Läs mer om programmet och ansökningskriterierna här.

Investering

När din idé har verifierats mot marknaden kan det vara dags att söka investering för vidare utveckling.

KTH Holding är ett statligt aktiebolag som förvaltas av KTH:s universitetsstyrelse. KTH Holding investerar i lovande startup-bolag som bottnar i forskning eller undervisning vid KTH, med syftet att stödja kommersialisering och underlätta för ny vetenskap att göra nytta i samhället. Läs mer om KTH Holding här.

KTH Innovation Early Bird Network är KTH Innovations nätverk av privata investerare, riskkapitalister och affärsänglar, som regelbundet träffar projekt från KTH. Läs mer om KTH Innovation Early Bird Network här.

Ta kontakt med KTH Innovation

Ta kontakt med KTH Innovation så berättar vi mer om hur du som forskare, student eller anställd på KTH kan säkra finansiering för din idé eller forskningsprojekt med kommersiell potential. Maila oss på innovation@kth.se  eller följ denna länk för att boka ett möte med oss

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2019-11-15