Till innehåll på sidan

EHE - Enhancing Higher Education

Publicerad 2022-06-14

Institutionen för lärande i ingenjörsvetenskap var i samarbete med International Relations Office värd för ett veckolångt program kallat EHE (Enhancing Higher Education) för 26 deltagare. Deltagarna kom från åtta olika länder, däribland Colombia, Palestina, Storbritannien, Peru, Chile, Jordanien, Colombia och Tunisien.

Pedagoger och ledare

Under ett veckolångt besök på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, utforskade och bidrog pedagoger och ledare från hela världen till en dynamisk miljö. Nätverk, samarbete och utbyte av erfarenheter och kunskap användes för att hjälpa och utrusta individer och grupper som vill leda förändringar i sina egna institutioner.  

Utbildare och forskare från KTH presenterade föredrag och seminarier vid EHE-programmet, och deltagarna hade också möjlighet att träffa och arbeta med andra som är intresserade av området.  

Översikt över programmet

Veckan inleddes med en översikt över strategin för förändring, om hur man kan förbättra den högre utbildningen vid KTH, ledd av Professor Leif Kari , vice rektor för utbildning, och Anna-Karin Högfeldt , verksamhetsansvarig högskolepedagogik. Workshopen omfattade bland annat organisationsutveckling, fakultetsutveckling och studenternas aktiva deltagande i utvecklingen av utbildningen. 

Kvalitetsarbete

Sessionen om kvalitetssarbete leddes av Inger Wikström Öbrand , kvalitetssamordnare på ledningskansliet vars huvudansvar är att samordna och stödja kvalitetsarbetet vid KTH.

Hållbar Utveckling i utbildning

Programmet omfattade också utbildning för hållbar utveckling under ledning av Anders Rosén  och Anne-Kathrin Peters , både lektor i ingenjörsutbildning vid KTH, som gav olika perspektiv på samhällsutmaningar och hur man kan nå målen för hållbar utveckling i utbildningen.

CDIO

Kristina Edström , lektor i utveckling av ingenjörsutbildning vid KTH, presenterade CDIO-initiativet som grundades av KTH, MIT och två andra svenska universitet. Gemenskapen har skapat en metodik för utveckling av läroplaner för att integrera studenternas utveckling av yrkeskompetens med deras förvärv av teknisk kunskap.

KTH Innovation

KTH Innovation, som stöder teknisk innovation, leddes av Donnie SC Lygonis  Han talade om hur man får stöd för nystartade företag, innovativa idéer, team-building och hur de kan hjälpa till att koppla idéerna till kunder och kapital.
Dessutom presenterade Jenny Wanselius  från KTH:s forskningskontor idéer om hur man ansöker om olika forskningsbidrag, finansiering och stöd för projektledning.  

Digitalisering

Strategier för digital utbildningar diskuterades av Stefan Hrastinski , professor vid avdelningen för digitalt lärande, och Joakim Lilliesköld , lektor i industriell systemteknik vid KTH, och omfattade teorier, forskning och många exempel som kan förbättra vår förståelse för hur man utformar högkvalitativ utbildning med stöd av digital teknik.

Workshop

I workshops under den sista dagen undersöktes bland annat idéer och diskussioner tillsammans med deltagarna om studenternas inflytande och aktiva deltagande i utvecklingen av utbildningen. Dessa sessioner leddes av Amanda Andrén , chef för utbildningsfrågor vid studentkåren, Mats Nilsson , grundutbildningsansvarig vid skolan för teknikvetenskap i kemi, bioteknik och hälsa, och Hans Havtun  Lektor & pedgaogisk utvecklare.

Både workshopledarna, arrangörerna och deltagarna konstaterade att veckan hade varit mycket inspirerande och givande. Många nya idéer för framtida utveckling kommer att undersökas, till exempel ett fördjupat samarbete genom CDIO-nätverket.  

Kontakt