Till innehåll på sidan

Board games in secondary/higher education

For sustainable development to improve teaching efficiency and interdisciplinary collaboration

Publicerad 2018-04-24

Projektet undersöker användningen av brädspel i undervisningen av hållbar utveckling i skolor och universitet. Målet är att få fram en plan för att främja undervisning i hållbar utveckling i framtiden.

Se den engelska sidan  för fullständig information. Denna sida kommer finnas på svenska senare under 2018.

I korthet

Forskningsområde: Hållbar utveckling, undervisningeffektivitet, ämnesövergripande samarbete

Projektperiod: XXXX - 

Projektdeltagare:

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2018-04-24
TA VIE: Verktyg för att förbättra och bedöma värdet av internationell erfarenhet för ingenjörer.
Performance-based governance in academia
Increasing Gender diversity in STEM - INGDV
Effects of changes in leadership and management structures in Nordic higher education
The Nordic Engineering Hub
Digitalt berättande
Elevers mobilanvändning i teknikundervisning
TalkMath
Teknikanvändningen från ett patientperspektiv
Blending Swedish - praktiknära forskning om blandad lärmiljö
StARS – Organisatorisk respons och strategival i ett föränderligt högskolelandskap 1993-2013
Hands-on i undervisning i datorprogrammering
Undervisning om klimatförändringar, i teknik
Hur påverkas lärares syn på ämnens innehåll när betyg och nationella prov införs
Board games in secondary/higher education
Projektet PAUS – Personrörlighet för Akademin