Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

The Nordic Engineering Hub

Ett konsortium med fem tekniska universitet, föreningen för professionella ingenjörer och nätverket av rektorer och dekaner vid 30 tekniska universitet i Norden har gått samman för att samskapa ny kunskap om ingenjörsutbildningar som ska göra det möjligt för nordiska ingenjörer att bli game changers inom lösa globala utmaningar.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2022-01-20
TA VIE: Verktyg för att förbättra och bedöma värdet av internationell erfarenhet för ingenjörer.
Performance-based governance in academia
Increasing Gender diversity in STEM - INGDV
Effects of changes in leadership and management structures in Nordic higher education
The Nordic Engineering Hub
Digitalt berättande
Elevers mobilanvändning i teknikundervisning
TalkMath
Teknikanvändningen från ett patientperspektiv
Blending Swedish - praktiknära forskning om blandad lärmiljö
StARS – Organisatorisk respons och strategival i ett föränderligt högskolelandskap 1993-2013
Hands-on i undervisning i datorprogrammering
Undervisning om klimatförändringar, i teknik
Hur påverkas lärares syn på ämnens innehåll när betyg och nationella prov införs
Board games in secondary/higher education
Projektet PAUS – Personrörlighet för Akademin