Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Teknikanvändningen från ett patientperspektiv

Forskningsprojekt: Digitalt lärande

Publicerad 2017-02-22

Hur används informations- och kommunikationsteknologi (IKT) utifrån ett lärandeperspektiv i den situation som innefattar internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar? Och hur kan tekniken stödja en sån situation på bästa sätt? Detta är vad KTH utforskar i det större projektet "Improved access and delivery of treatment to children and adolescents through Internet-based cognitive behavior therapy: From development to implementation in regular health care" som leds av Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) på Karolinska Institutet (KI). KTH:s projektdeltagare, Fredrik Enoksson och Stefan Hrastinski är verksamma på Digitalt lärande, en enhet vid Institutionen för Lärande som tillhör Skolan för industriell teknik och management (ITM) på KTH.

I korthet

Forskningsämne: Internet-delivered Cognitive Behavioural Therapy (ICBT)

Anslagsgivare: Forte

Projektperiod: - dec 2018

Deltagare:
Fredrik Enoksson , KTH Lärande
Stefan Hrastinski , KTH Lärande

Från KI/CNS, bl.a.:
Eva Serlachius
Sara Vigerland
Jens Högström
Brjann Ljotsson
Maral Jolstedt
Martina Nordh
Tove Wahlund

Projektet utgör en del i det större projektet "Improved access and delivery of treatment to children and adolescents through Internet-based cognitive behavior therapy: From development to implementation in regular health care, som leds av Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) på Karolinska Institutet. KTH:s bidrag till projektet är Lärandeperspektiv på användandet av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i tidigare outforskade situationer. 

Den del som KTH jobbar med innefattar att beforska hur IKT används utifrån ett lärandeperspektiv i den situation som innefattar internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar. Situationen är inte olik den som uppstår vid utbildning på distans, det som ofta kallas e-learning och på senare tid Blended Learning.

Syftet med denna del av det större projektet är att explorativt utforska teknikanvändningen från patientperspektivet. Ett längre mål är att resultaten ska skapa vägledning kring hur teknik på bästa sätt kan stödja denna situation.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2017-02-22
TA VIE: Verktyg för att förbättra och bedöma värdet av internationell erfarenhet för ingenjörer.
Performance-based governance in academia
Increasing Gender diversity in STEM - INGDV
Effects of changes in leadership and management structures in Nordic higher education
The Nordic Engineering Hub
Digitalt berättande
Elevers mobilanvändning i teknikundervisning
TalkMath
Teknikanvändningen från ett patientperspektiv
Blending Swedish - praktiknära forskning om blandad lärmiljö
StARS – Organisatorisk respons och strategival i ett föränderligt högskolelandskap 1993-2013
Hands-on i undervisning i datorprogrammering
Undervisning om klimatförändringar, i teknik
Hur påverkas lärares syn på ämnens innehåll när betyg och nationella prov införs
Board games in secondary/higher education
Projektet PAUS – Personrörlighet för Akademin