Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Blending Swedish - praktiknära forskning om blandad lärmiljö

Publicerad 2016-09-26

Blending Swedish är ett Nordplusprojekt som KTH genomför tillsammans med Islands universitet och Aalto universitet. Projektet undersöker hur man framgångsrikt kan integrera befintligt online-material i lärarledd undervisning i allmänhet, med Learning Swedish som praktiknära forskningsobjekt. Projektet startade med ett webbinarium om blandade lärmiljöer - Blended Learning - med professor Martha Cleveland-Innes och professor Stefan Hrastinski.

Projektets syfte

Det generella syftet med Nordplusprojektet är att:

  • Underlätta för lärare intresserade av e-lärande
  • Öka verkningsgraden av den redan utvecklade online-kursen Learning Swedish

Praktiknära forskning

Arbetet kommer att drivas av de tre partneruniversiteten i form av praktiknära forskning. Samtidigt kommer detta att bedrivas som ett öppet kollaborativt online-projekt för att andra lärosäten, lärare och studenter både ska kunna delta i projektet och hämta information från det. Läs mer på blendingswedish.se .

Learning Swedish

Learning Swedish är en MOOC (skalbar öppen nätbaserad kurs, Massive Open Online Course) för självstudier i nybörjarsvenska i egen takt utan lärarstöd. Kursen lanserades officiellt i november 2015 av Svenska institutet (SI) och hade i september 2016 över 45 000 registrerade användare globalt. Läs mer om Learning Swedish .

Specifika projektmål för Learning Swedish är:

"Projektet ämnar besvara frågan hur den nyaste och mest moderna stora öppna online-kursen i svenska, Learning Swedish (LS), bäst kan integreras i blandade lärmiljöer (blended learning), och sprida information om detta.Vi vill utforma strategier och material för att flexibelt och effektivt kunna integrera LS i blandade lärmiljöer utifrån forskning, beprövad erfarenhet och en kritisk lärandeanalys av LS, och därmed stödja befintlig undervisning i nybörjarsvenska i och utanför Norden/Baltikum".

Webbinarium

Projektet inleddes med ett webbinarium om blandade lärmiljöer (Blended Learning). Webbinariet ges i formen samtal mellan Professor Marti Cleveland-Innes (Centre for Distance Education, Athabasca University, Kanada) och professor Stefan Hrastinski (Teknik för Lärande, KTH).

Kontakt på KTH

Björn Kjellgren
Björn Kjellgren lektor i kinesiska bjoern@kth.se 087906125 Profil
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2016-09-26
TA VIE: Verktyg för att förbättra och bedöma värdet av internationell erfarenhet för ingenjörer.
Performance-based governance in academia
Increasing Gender diversity in STEM - INGDV
Effects of changes in leadership and management structures in Nordic higher education
The Nordic Engineering Hub
Digitalt berättande
Elevers mobilanvändning i teknikundervisning
TalkMath
Teknikanvändningen från ett patientperspektiv
Blending Swedish - praktiknära forskning om blandad lärmiljö
StARS – Organisatorisk respons och strategival i ett föränderligt högskolelandskap 1993-2013
Hands-on i undervisning i datorprogrammering
Undervisning om klimatförändringar, i teknik
Hur påverkas lärares syn på ämnens innehåll när betyg och nationella prov införs
Board games in secondary/higher education
Projektet PAUS – Personrörlighet för Akademin